И овцевъдите ни, са дали нещо на Европа

0

След публикуване на материала

Овцете пак на мода, да им е честито

В който ясно и точно се казва, че през следващия период ще има приоритет за овцевъдството и сега се обсъжда настоящото положение на сектора и бъдещите перспективи, не само за оцеляването му, а точно обратното за развитието му в ЕО. За да се стигне до този доклад, за наша чест заслуга може би имат и нашите овцевъди, които още през 2016 г са изпратили писмо с констатации и предложения, които виждаме в доклада. Съпредседателя на НОКА г-н Симеон Караколев ни изпрати и официалното писмо изпратено от овцевъдите до Комисар Хоган.

Публикуваме пълния текст на писмото. Утре ще публикуваме и предложенията за решения, които ще предложи доклада на ЕК.

Г-н PHIL HOGAN

КОМИТЕТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Уважаемият комисар Хоган,

Бихме искали да предоставим информация за резултатите от кръгла маса на тема “Състояние и перспективи на отглеждането на овце”,която се проведе на 7 май 2016 г. в с. Арбанаси, България, като част от планираните дейности изпълнение в промоционална програма, финансирана от Европейския съюз, “европейско овче месо и сирене -Опитайте качеството, опитайте разликата “, организирана от Националната асоциация на животновъдите на млечните овце в България. Участниците в кръглата маса бяха представители на браншовите организации и администрацията на: Австрия,Азербайджан, Великобритания, България, Грузия, Гърция, Италия, Киргизстан, Литва, Македония, Таджикистан, Унгарияи Чешката република. На този форум бяха представени състоянието и перспективите за развитие на овцете във всяка от горепосочените държави. В дискусията се изразяваше мнението на експерти, специалисти, учени и фермери.

Участниците в форума се съгласиха със следните изводи:

  • Необходимостта да се създаде онлайн платформа, изцяло фокусирана върху овцевъдството, с възможност за споделяне на опит и данни от всички европейски страни, напълно достъпни и с възможност за принос от двете, персонала на Европейската комисия и националните администрации, както и от представителите на асоциация на животновъдите;
  • По-сериозни и целенасочени усилия за насърчаване на европейското овче месо и сирене, което би могло да доведе до осезаем и положително въздействие върху европейските селскостопански пазари, като повиши интереса на потребителите в ЕС и се увеличи консумацията на овнешки продукти, особено сред по-младото ни поколение.
  • Адекватна и своевременна подкрепа на европейските земеделски производители, за да продължат да произвеждат конкурентни продукти и да разшири своите пазари в и извън ЕС;
  • Организиране на фестивали, посветени на овцевъдството – традициите и фолклора. Това е начинът за нашия масаж достига до възможно най-голяма аудитория.
  • Създаване на европейска мрежа за развъждане на овце, която да ни помогне да изградим единна маркетингова стратегия за всички Европейските фермери.

Вашето сътрудничество и съдействие за осъществяването на тези цели ще бъде от решаващо значение за запазването и положителното развитие на традиционния сектор в ЕС – отглеждането на овце, както и за насърчаване и подобряване на предлагането и търсенето на здравословни и екологосъобразни продукти от овче месо и мляко.

С Най-Добри Пожелания,
Симеон Караколев
председател
Национална асоциация на животновъдите на млечните овце .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here