Кой работи в селското стопанство

0

Една интересна статистика на Евростат за това кой работи в селското стопанство. Посочените данни са за 2015 г, но резултатите са толкова интересни, че си позволихме да ви запознаем с тях. При първа възможност, ще публикуваме и по-нови статистики.

ПЪРВОТО  МЯСТО В ЕС с над една четвърт (25.8%) от населението работещо в селското стопанство е за Румъния.  В ЕС  средната заетост в селското стопанство е 4,4%. Румъния обаче има най-малка част от заетите в селското стопанство, работещи на пълно работно време в ЕС (1,5%) в сравнение със средния за ЕС от 16,4% и над 50% в Чешката република, Франция, Люксембург и Белгия .

От приблизително 10 милиона души, работещи в селското стопанство в ЕС през 2015 г. , почти три четвърти (72,8%) са съсредоточени в седем страни : Румъния, Полша, Италия, Франция, Испания, България и Германия.

Жените представляват повече от 40% от работната сила в селското стопанство само в Австрия (44,5%)  Румъния (43,1%) в Полша, Гърция и Словения (41,1% във всяка страна).

60% от селскостопанските работници от ЕС са на възраст 40-64 години. Само 32% са под 40 години, а 9% са над 64-годишна възраст .

По отношение на образованието , делът на завършилите висше образование сред работещите в селското стопанство в ЕС варира между 1,6% в Румъния и 25,5% в Обединеното кралство. В 20 страни от ЕС повече от половината от земеделските производители заявиха, че имат само практически опит . В Румъния, Гърция, България и Кипър над 90% от работещите в селското стопанство нямат специализиран опит.  Обратно е  в Италия, където   3.1% от земеделските производители имат само практически опит, докато 91% имат поне основно обучение в селското стопанство.

Говедовъд

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here