Тодор Арбов – За ползите от Доброволна профилактичната програма, и вредите от субсидиите “на глава”

0

Спирам се на една от точките в горния текст:

Още за профилактичната програма и близането на задници

От държавата, с цел да защити обществения интерес, когато рискът за обществото е над приемливите граници т.е.:
– може да нанесе значителни икономически щети;
Отдавна говоря и пиша, че субсидиите “на глава” трябва да се трансформират в целеви субсидии, включително и за профилактика на заболявания, водещи до големи икномически щети. За млечното говедовъдство това са инфекциозният ринотрахеит и мукозната болест, които водят до ранна ембрионална смъртност (удължен сервис период, увеличен брак по яловост) и увеличена смъртност при новородените телета. Единственото спасение е ваксинацията, но в България повече от половината фермери не ваксинират.
Друг голям проблем е паратуберколозата – за сега никой не изследва и не предприема мерки, въпреки че икономическите щети от нея са големи.
Що се отнася до маститите – поне лабораторните изследвания при съмнение за заразен мастит могат да бъдат покрити от целеви субсидии.
Ако трябва да бъдем честни, поне една четвърт от кравите в България подлежат на доброволен брак по здравословни причини и ниска продуктивност.
За сега тези губещи животни се държат във фермите само заради субсидиите “на глава”

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here