Резултати от работата на развъдните организации

2

Какви са резултатите  от работата на развъдните организации?
Разбира се това не са резултати за България, а за Франция /при нас това все още е химера, разбира се, с малки изключения/.
Резултатите от контрола на продуктивните качества при отглеждането на говеда, овце и кози през 2016г са публикувани в доклад на Института по животновъдство, в сътрудничество с Франция животновъден  съвет  и Овцевъдния национален комитет.

Трите основни национални породи (Холщайн, Монтбелиард и Нормандска/ представляват 92% от общия брой кантролирани говеда. Концентрацията на фермите продължава: 40,2% от стопанствата имат повече от 60 записа на годишни лактации  през 2016 г. (срещу 36,2% през 2014 г. и 38,8% през 2015 г.).

Средната млечност от крава е 8520 килограма (+ 2 кг в сравнение с 2015 г.), среден лактационен период от 332 дни. Тази цифра намалява рязко в сравнение с предходната година (- 5 дни, – 8 дни в продължение на две години).  През същия период масленото съдържание се повишава средно с 0,3 %, за да достигне 39,5%, а съдържанието на протеин е стабилно при 32,2 %. Акценти на годината: намаление на броя на соматичните клетки в продължение на две години. 46,4% от всички контролирани лактации са под 300 000 клетки.

При  козевъдство броят на активните стада продължава да пада (-1,8%). Увеличаването на размера на стадата е значимо: 25.2% от стадата имат повече от 250 лактации (24% през 2015 г. и 23.2% през 2014 г.) и сега представляват 53.8% от броя на козите майки. (срещу 52, 2% през 2015 г. и 51% през 2014 г.). Делът на козите Aлпийска и Саанска в общия брой  е стабилен на 96,9%.

Общият брой на младите овце се увеличава значително (+ 2,4%) и достига 313 291. Броят на овцете-майки с контрол на млечността  също расте и са достигнали 287 171бр. Средният добив на мляко рязко се увеличава (+ 17 литра) и достига 273,9 литра за 166 дни. Това увеличение на производителността е значимо за всички овце и всички породи.

Говедовъд.ею

2 КОМЕНТАРИ

  1. КОГА ЩЕ ЗАПО4НИТЕ ДА ПИШЕТЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НАЛИ ВЗЕМАТ ПРОБИ И ВОДЯТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА КОНТРОЛИРАНА ФЕРМА НЕКА ДЕ ВИДИМ КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ НАС КАКВА РАБОТА СМЕ СВЪРШЕЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА НЕ САМО ДА ИСКАМЕ, А И КАКВО СМЕ НАПРАВЕЛИ

  2. Спрете да се чудите с какво да напълните сайта , това е ненужна информация .Между ненужните теми се губят хубавите и важните за България . Така става безинтересно . Кух пълнеж , пишете за фермери в България – за техните проблеми , за техният опит . Дайте примери за начина им на хранене , за средният им млеконадай . Това е интересно на хората .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here