Повече пари за малките фермери

4

ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА МАЛКИТЕ ФЕРМЕРИ! Разгорещен дебат имашe на заседанието на ЕК, преди няколко дни по отношение, какви да бъдат субсидиите – повърхностни субсидии за големите ферми и все по-големи субсидии за дребните фермери.
“В Европейският съюз, има огромен брой малки стопанства, които получават много по-малко пари, отколкото големите ферми и тази ситуация ще се промени” – казва Михаил Думитру,- един от заместниците на Фил Хоган.

Всъщност, от сега започва разпределението на баницата и дебатите ще стават все още по-разгорещени. Крайният изход се знае отсега – например, че нашите субсидии няма да бъдат изравнени със старите членки на ЕО, но театъра трябва да има всички действия. Накрая от шампанското ще пият тези, които сега се подсмихват и гледат сейр.

 Разбира се, Михаил Думитру e румънец и защитава страната си, защото там все още преобладават малките фермери. Дебата беше разгорещен,  съвсем нормално е и големите фермери да имат лоби в комисията. Интересното е обаче другото. Само преди няколко месеца Фил Хоган ни плашеше, че ще се намалят помощите за биологичното земеделие, че много от помощите ще бъдат намалени с излизането на Англия от ЕО, но изведнъж започна да се пее друга песен. Най- напред бе хвърлен прах в очите на овчарите, че едва ли не те ще бъдат носени на ръце и ще получат чували пълни с пари. А сега изведнъж с пари се посипаха дребните фермери. Но знаем всички, от много обещания, не чакай  голяма помощ.

За плащанията за площ, имаме проблем в някои страни на ЕС.
В Европейския съюз има голям брой малки ферми, 3,46 милиона малки ферми, управляващи 7,7 милиона хектара. Тези ферми получават 2,4% от сумите, отпуснати по ОСП (Общата селскостопанска политика). Разбира се, ситуацията е по-добре при професионалните ферми, управляващи от 5о до 2500 декара. Тук  3,29 милиона ферми обработват  107 милиона хектара и  получават 29 милиарда ОСП ,

Големите ферми, които представляват само 0,08% от стопанствата, обработват  почти половината от земеделската земя в ЕС и получават почти 9 милиарда евро  помощ всяка година. Ето защо, трябва да проучим за бъдещи периоди, алтернативните модели за насочване на преките плащания към по-ефективен и по-справедлив начин. Предлагат се, и тези неща не са нови, например ограничаването на подкрепата за големите стопанства. Това  предложение, което не е направено точно сега, а е било  правено в най-малко три  минали реформи. Но то не беше прието и зацикли още на ниво – политическото решение.

Предлага се, намаляване на финансирането, например, намаляване на нивото на доходите, когато фермата е по-голяма или при  малки ферми, на които сега са дадени по-високи помощи, отколкото на останалите малки с малки помощи. Без съмнение при предстоящото предложение за ОСП ще се обсъжда нивото и сближаването между равнището на плащанията между държавите-членки на ЕС, което ще бъде неизбежно.

Така че, държавите от Централна и Източна Европа, със сигурност ще поискат изравняване или намаляване на „разстоянието” на плащанията между стари и нови държави-членки. Съобщението (съобщението относно бъдещата ОСП, направено от европейския комисар по земеделието, Фил Хоган на 29 ноември 2017 г.) признава и води до тази идея.
“Разпределението на помощта между земеделските стопани е много различно, и зависи от структурата на селското стопанство в държавите-членки на ЕС” –  каза Михаил Думитру, заместник-генерален директор на ГД “Агри” на Европейската комисия.

Всъщност от сега започва разпределението на баницата и дебатите ще стават все още по-разгорещени. Крайният изход се знае отсега-например, че нашите субсидии няма да бъдат изравнени за старите членки на ЕО, но театъра трябва да има всички действия. Накрая от шампанското ще пият тези, които сега се подсмихват и гледат от първият ред.

Говедовъд.ею

.

 

4 КОМЕНТАРИ

  1. Кой мисли за дребните фермери? В България какво стана? За подмярка 4.1,която се отвори след подмярка 6.3 се намериха пари за 120 процентно одобрение, а за малките фермери пари няма.Ние просто нямаме лоби, много сме дребни. Позор!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here