1000 крави – не е шега работа

5

В нашата страна има четири ферми за мляко, в които се отглеждат над 1000 бр крави.

При отглеждането на много крави на едно място,  има се  тенденцията да се смята, че здравето и дори храненето на животни се пренебрегват. За съвместимостта между хуманното отношение към животните и животновъдно стопанство, фермата за 1000 крави показва, нейната система за контрол на партиди за да се гарантира правилното хранене и запазване на здравето на стадото .

В действителност с 860 крави под един покрив, става сложно да се направи индивидуално наблюдение. И все пак! Въпреки, че в този мащаб не можем да познаваме всички животни поотделно, развъждането има достатъчно технологии за идентифициране и отделяне на животните, които ще бъдат лекувани.
За храната това важи със същата строгост. Отглежданите крави имат три вида дажби:
дажба при подготовката за отелване, наречена” начална дажба “;
дажбата за сухи крави и
накрая  дажбата за млечните крави “.
В отделните партиди, броя на кравите е от около 150. Всички те получават като количество еднаква дажба, независимо от нивото им на производство.
По отношение на водата, животните трябва да имат достъп до водна точка на всеки 11 метра. Разпределението на дажбата е между 6 часа и 9 часа. Кравите да могат да се придвижват напред по хранителната пътека и достигат до 1,20 м, което  позволява да се изтласкваме храната веднъж на ден

КОМПЮТЪРЪТ ПОЗНАВА КРАВИТЕ ПО-ДОБРЕ ОТ фермера

В такъв мащаб отглеждани крави на едно място, не е възможно да се управляват животните за всеки отделен случай. Сензори обаче могат да идентифицират поотделно кравата, която има поведенческа грешка. Кравите имат идентификационни пръстени със сензори за активност (откриване на време и движения при хранене). Това позволява бързо идентифициране на кравите със здравословен проблем, тъй като това често води до намаляване на производството. Сортировъчните врати на изхода на доилната зала, позволяват да се изолират животните за третиране или осеменяване. По този начин, в обора животните са тихи, защото грижите са на друго място. Излизат само животните, при които трябва да се намесим. Единствената човешка намеса е  да се разнесе фуража и да се насочат  партидите за доене.

Животновъдите също трябва да приложат превантивни мерки за защита на здравето и дълголетието на крави. За целта трябва  да се обучат служителите да станат “медицински сестри”, за да подготвят работата на ветеринарния лекар.

Кравите излизат три пъти на ден, за да заемат 50-те места в доилната инсталация.  Те се превеждат на партиди, като 860 животни да не са едновременно в чакалнята. По този начин доенето е бързо, тъй като трае само 45 минути на партида, три пъти на ден.  При трикратно доене, вимето се източва по-често, което води до по-малко напрежение върху сфинктерите и следователно се осигурява по-добра трайност на вимето. Този избор на работа, също така позволява на фермата да организира по-лесно работата на служителите, но също така да има два дневни периода на сортиране (на първите две доенета) благодарение на сортировъчните врати на изхода на залата.

ОБНОВЯВАНЕТО Е ДЪЛГО

Високата смъртност на животните във фермата се усеща няколко пъти. По време на групирането на стадата има имунна слабост на животните. Това е един и същ проблем за всички развъдчици, които групират животните си. Въпреки това, според експлоатацията, този процент би намалял и дори ще  падне под средната за млечната зона. Някои животни, не са с  много добра генетика. Следователно, с цел 35% подновяване, тези крави се заплождат  с месодайни бици, за получаване на добри телетата. От друга страна, юниците се осеменяват със сексирана сперма, за да се увеличи скоростта на кръстосване (Холщайн х Montbéliarde x Северно червено ). Целта на това кръстосване е първо да се увеличи хетерозисния ефект изразяващ се най-вече в по-добра жизненост на телета и кравите, добро дълголетие стигащо до пета лактация. По отношение на отелването, целта е, те да бъдат разпределени равномерно през годината, за да се ограничат работните пикове, а също така успешно да се отгледат  телетата.

Говедовъд.ею

5 КОМЕНТАРИ

  1. Работих като отговорник (енкаргадо) на доенето в кравеферма с 800 крави и средна млечност 11 700 литра! Зная за що иде реч.

  2. Кравите бяха разделени на 4 групи: трите – според млечността и четвъртата – на антибиотици. Дояха се три пъти през 8 часа. Преди всяко доене приготвях поне 20 двукубикови спринцовки с окситоцин. Кравите, които не си даваха млякото, имаха жълти браслети на предния крак. С едно мигновено движениие доячът трябваше да инжектира окситоцина във вената пред вимето. После започваше да я дои. Голяма лудница беше. Между другото обяснявах на доояччите, че инжектираниятт във вената окситоцин не отива директно във вимето, макар че е на сантиметри от нвго, а минава през сърцето , белия дроб, аортата, та чак тогава една артерия го вкарва във вимето. Гледаха ме недоверчиво, но не казваха нищо.

  3. На предния крак имаха електронна гривна, която чрез поставени на многото врати и коридори датчици имаше връзка с компютъра .Ако една крава беше разгонена (аз ги откривах,обикаляйки два пъти дневно), давах номера на компюгъра и след доене той не я пускаше с дрйгите крави, а я насочваше в кошарата за осеменяване.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here