След 2020 г – СУБСИДИИТЕ ОСТАВАТ

2

Искаме да ви представим една статия от Драгомир Николов, в която съвсем ясно и точно е описано, какво очаква земеделските производители през новия период на ОСП.
Кои са акцентите
.

След 2020 г. разпределянето и контролът върху европарите за земеделие няма да зависят изцяло от Брюксел, а от членките на ЕС

Dragomir Nikolov1.JPG

Правителствата на страните членки, а не Европейската комисия, ще решават къде и по колко да плащат и как да контролират изразходването на европейските средства. Еврокомисията се дърпа крачка назад и оставя повече отговорност в ръцете на страните членки.

Брюксел ще продължи да определя общите бюджети за директните субсидии за отделните страни, но разпределението им ще се решава от отделните национални правителства, без да е необходимо да искат разрешение за всяка промяна от ЕК.

 Идеята на тази промяна е страните да получат повече свобода, но и отговорност за изразходването на европейските средства, а не непрекъснато да се оправдават с механизмите на Брюксел,.

„Бюджет срещу резултати” е краткото определение на новата формула за субсидиране в земеделието, предложена в комюнике на ресорния еврокомисар Фил Хоган, в което той за първи път официално излага вижданията си за земеделската политика на общността след 2020 г.

Брюксел ще постави на страните членки базисни цели, а те всяка година с ефекта от субсидиите ще отчитат как ги постигат. Пътищата за постигането им обаче ще са тяхна отговорност.

Субсидиите остават
И за да се пресекат всякакви спекулации, в официалното комюнике на еврокомисар Хоган ясно се казва, че директните субсидии в земеделието продължават да са основна форма на подпомагане. Причината е, че за разлика от другите сектори в икономиката (в които евросредствата ще се насочват предимно чрез различни финансови инструменти, под формата на заеми и гаранции по кредити) земеделието остава зависимо от капризи на времето, природни бедствия и болести по животните. В резултат, по данни на Брюксел, всяка година най-малко 20% от фермерите в Европейската общност губят минимум една трета от дохода си. Според статистиката на общността почти във всички страни членки доходите на фермерите са под средната работна заплата в икономиката. Изключение правят Чехия и Естония, където средният фермерски доход е по-висок, около 15 000 евро годишно. В България и Словакия средните заплати от другите сфери на икономиката са почти изравнени с доходите на земеделците – съответно 5000 евро и 11 000 евро, по данни на ЕК (виж графиката).

Така че субсидии – да, но силно намалени, както стана ясно от изтекла чернова на официалното комюнике седмица преди то да бъде обявено. Според черновата експертите от Главна дирекция “Земеделие и развитие на селските райони“ предлагат максималната субсидия за земя, която може да получи един фермер за година, независимо от размера на неговото стопанство, да е 60 000 – 100 000 евро. За сравнение сега максималният праг е 300 000 евро, т.е. намалението ще е поне 3 пъти.

В официалния документ тази цифра липсва, но източници от Брюксел нито потвърдиха, нито отрекоха съществуването на подобни сметки. Те посочиха, че таван на субсидиите ще има, но той не може да бъде определен преди май 2018 г., когато ще стане ясна рамката за новия бюджет на ЕС.

Страните членки ще правят избор между вече познати схеми, но сами ще решават каква част от субсидиите ще се изплащат за обработване на земя, каква част за произведена и продадена продукция и кои ще бъдат по-високи като суми. Много важна част от националните планове ще бъде т.нар. мониторингова програма, тоест контролният механизъм, който съответната държава членка ще заложи и ще използва, за да не допуска злоупотреби с европари.

Пълният текст на този изключително интересен материал може да прочетете на адрес:

СУБСИДИИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текстът е публикуван в брой 49/2017 г. на списание “Икономист”

2 КОМЕНТАРИ

  1. Ясно щом ние ще решаваме колко да са субсидиите ще има по -малко пари или по-големи кражби а резултат пак няма да има даже ще има фалити защото ще намалят парите и разходите ще бъдат повече отколкото приходите

  2. Представете си какви субсидии ще получават зем. производители щом зависят и от нас !!!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here