Холандия – и там кравите намаляват

1

Холандските производители на сурово мляко  са намалили броя на говедата си в сравнение с 2016 г.

За пръв път от години холандските млекопроизводители са намалили добитъка си под   националната средна стойност. Това се вижда от текущото селскостопанско преброяване на Хагската статистическа служба (CBS). Средният брой крави на стопанство е намалял с две до 99 животни средно в сравнение с предходната година.Разбира се това си има и своите причини:

  • Приетата програма за намаление на стадото със 150 000бр. крави във връзка с емисията за запазване равновесието в атмосферата.
  • Все по-големия недостиг на работна ръка, независимо,че масово се минава на доене с роботи.
  • Ниските изкупни цени на млякото през 2016г, също дадоха своето отражение.

Настоящото развитие:

  • Броят на млекопроизводителните предприятия през 2017г е намалял със 180 стопанства и Новата година стартира с 16,330 ферми.
  • Общата популация на кравите е намаляла с 55 160 животни за да достигне 1,61 милиона.

Освен това производството на  брутната продукция, оценявана при експортните цени, наскоро се понижи и в сектора на млечните крави. В сравнение с предходната година, статистиците отбелязват намаление от 8 000 евро до 416 000 евро средно за стопанство.

Източник: CBS

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here