У нас крадат банкомати, другаде животни. Кой каквото си има.

0

У нас вероятно банкоматите са се увеличили /нищо, че сме последни по доходи/, а животните намалели, защото се разбиват повече банкомати, отколкото ферми. Не така стоят нещата, където си имат повече животни.
Преди една седмица, както съобщава East Anglian Daily Times . В района на Суфолк са откраднати 338 агнета. Все още извършителите, които се движели с голямо превозно средство, се издирват. Това не е първият случай на кражба в този район.
Според  Годишният доклад за престъпленията в селските райони, разкриват, че разходите за селскостопанска престъпност в Суфолк, включително: кражби на добитък, инструменти, ремаркета и превозни средства, през последните години са надхвърлили 1 милион лири.

Не само в Англия, но и в Ирландия се крадат животни. Според полицейските бюлетини през 2016 г са откраднати 125 говеда, но през 2017 г техния брой е вече 77, което е с 35% по-малко. Отчита се, че при овцете, трудно може да се каже, какъв е броя на откраднатите агнета , защото за разлика от едрия рогат добитък, няма изискване към земеделските производители да регистрират отделните раждания на овцете в базата данни на отдела AIM (идентификация и движение на животните)..

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here