Основните играчи на пазара за мляко – Нова Зеландия

0

Нова Зеландия е един от основните играчи на пазара за мляко. За кризата в Европа, по отношение на цените на суровото мляко, преди една години вина има и Нова Зеландия, заради  големите доставки на мляко, и по-ниските цени за    китайския пазар. След това и там преживяха криза, породена от природни бедствия, прекратяване на някои договори за доставки на мляко и др. причини. Едва през последните месеци индустрията мляко се изправи на крака.
Тази страна, която по площ е два пъти по-голяма от България и населението и по-малко от нашето, е един от най-големите производители на краве мляко в света, и то с ниска себестойност, поради огромните пасища, с които се разполага. Именно от тук, идва голямата конкурентноспособност на новозеландското мляко.

За втора поредна година, общият брой на кравите спада. От 4,99 млн в началото на 2017 г на 4,86 ​​милиона в началото на 2018 г. тези животни се отглеждат  в 11 748 ферми.
Средният брой на отглежданите крави в стопанствата на Нова Зеландия, леко се е понижил. През миналата година са се отглеждали средно във ферма по 419 крави, сега този брой е намалял с 5 – до 414.
Почти тридесет процента от компаниите в Нова Зеландия отглеждат повече от 500 крави, а в пет процента от стопанствата имат повече от 1000 крави.
Почти половината от говеждото стадо на  Нова Зеландия (48%) сега е от  Холщайн. Преди шест години този дял е бил 40%.
Сега производството на мляко, средно от крава е нараснало до 4259 кг  с 381 кг. масло и протеини, от които 214 кг масло и 167 кг протеин.
Никога преди кравите от Нова Зеландия не са произвеждали толкова килограми масло и протеини.

Нова Зеландия: това е страна разположена на два острова с обща площ – 268 680 km², население-4 966 792.

Релефът на Нова Зеландия е представен основно от планински възвишения. Повече от 75% от територията на страната се намира на надморска височина над 200 m над морското ниво. Повечето планини на Северния остров не надвишават височина от 1800 м, а има 19 върха на Южния остров, които  надвишават 3000 m.
Крайбрежните зони на Северния остров представляват просторни долини. По западното крайбрежие на Южния остров има множество фиорди.
Средната годишна температура варира от +10 °C на юг, до +16 °C на север. Най-студеният месец е юли, а най-топлите месеци в годината са януари и февруари. В северната част на страната разликата между зимната и лятната температура не е особено голяма. За сметка на това обаче на юг разликата достига значителни нива – до около 14 °C.В Окланд, който е и най-големият град, средногодишната температура е около +15,1 °C, като при това най-високата регистрирана тук температура е +30,5 °C, а най-ниската е била −2,5 °C.
Количеството на слънчевите часове в годината е сравнително високо, особено в районите, защитени от западни ветрове. Средно за страната са не по-малко от 2000 часа.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here