Румъния – сякаш нещо се случва в земеделската сфера

0

Най-важните 8 производители в ЕС (сумите са посочени в паунда): това са данни за производство на селскостопанска продукция за 2016г.
Позицията, която заемат румънците под номер 8, е за уважение. Те се нареждат непосредствено до най-големите селскостопански производители в Европа. Е, ще мине доста време докато стигнат Полша, но поне имат стимул за това.

  1. Франция: 62,6 млрд. Паунда – европейски дял 17%
  2. Италия: 47,5 млрд. Паунда – 13%
  3. Германия: 47,0 млрд. Паунда – 13%
  4. Испания: 41,6 млрд. Паунда – 12%
  5. Великобритания £ 24,9 млрд. – 7%
  6. Холандия: 24,0 млрд. Паунда – 7%
  7. Полша: 19,9 млрд. Паунда – 6%
  8. Румъния: 13,7 млрд. Паунда – 4%

Най-големият спад в държава-членка, се наблюдава в Естония, където намалението е почти 20% (19,8%). Латвия регистрира втория по големина спад от 8.3%.

 Най-голямо увеличение на селскостопанското производство, е регистрирано в Словакия, където производството и цените са се увеличили с 10,7%. В Полша производството нараства с 4,6%, а в Унгария – с 4,1%.

Вероятно за тези добри резултати имат отношение и някои политически решения по отношение към земеделието. Преди няколко години падна ДДС за няколко производства от селското стопанство. Тази година стартира с падането на ДДС за 9 селскостопански услуги на 9%. Не е малко от 24% на 9.Това решение е публикувано вчера на 18 януари в ДВ. Ето и част от таксите за услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%,
 Семена 
Балиране
Засаждане на картофи и зеленчуци; ; 
Съхранение на фуражи в животновъдни ферми; ;
Изкопаване на дупки за засаждане на дървета и лози; 
Дезинфекция и , дезинсекция в животновъдни ферми, винарски изби, складови помещения за зеленчуци и плодове; 
Стригане  на овце- нов
Сортиране, маркиране и опаковане на яйца; 
Почистване на копита или рога при животни; 
Отводнителни канали или почистване; 
Засаждане на градинарски култури, лозя, дървета;
 Монтаж на система за напояване / торене в лозя и овощни градини; 
 Монтаж на система за защита срещу градушка и защита от наводнения в лозя и овощни растения; 
Създаване и поддържане на родословни книги от породи животни-нов
 Определяне на ДНК на животните-нов
От 01 август 2016 г., е намалена ставката на ДДС от 9% за доставката на торове и пестициди, използвани в селското стопанство, семена и други селскостопански продукти за засяване или засаждане и предоставянето на услуги от вид, специфична употреба в селскостопанския сектор.

Помощ  за производството на домати и през 2018 г

Над 50 хиляди тона пресни домати, са били доставени на пазара от земеделските производители, които са получили минимални помощи от 3000 евро за домати, отглеждани в оранжерии. Тази програма се ползва с голям интерес и имаше 8024 бенефициенти. Размерът на помощта е 3 000 EUR за година. Схемата de minimis за тази година е подобна на 2017 година.

Помощ за селекцията през 2018г./за развъдните организации/

 Животновъдите, отглеждащи едър рогат добитък, биволи, свине, коне, овце и кози ще се възползват от държавната помощ  от 56 милиона лей. Парите са изцяло от държавния бюджет. От тази сума 29 милиона лей са на разположение на развъдчиците на овце и кози, а 27 милиона лей са за животновъди на едър рогат добитък, биволи и свине. Помощта ще бъде отпусната в рамките на бюджетните разпоредби, одобрени от Министерството на земеделието и селските райони за 2018 г .

Държавна помощ за покриване на административните разходи по подготовката и актуализацията на родословната книга и разходите за изследвания, за определяне на генетичната стойност ще е  759.250 лей

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here