Наредбата за Дезинфекцията е вече в сила

0

Съвсем тихичко, с малко напрежение по отношение проекта на Наредбата и то породено от финансово заинтересованите лица, Наредбата е вече факт. Независимо, че водещо е Министерството на здравеопазването, МЗХГ е съавтор на Наредбата, което означава, че земеделските производители трябва не само да се съобразяват с нея, а и да я изпълняват.
Съвсем скоро идват комарите, след тях мухите, а оборните въшки са си отдавна в оборите. Така че, почва пръскане, но какви ще са „препятствията„ съгласно
НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ
– Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г

Акцента на Наредбата е в „духа” на командирския подход и административния контрол, което пък може би е правилно, имайки се в предвид, че се работи с опасни за здравето продукти.
Съгласно Наредбата и
Чл. 6.
 (1) Дезинфекции, дезинсекции и дератизации се извършват само от лица, притежаващи удостоверение за придобита квалификация за ръководител и/или изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

(2) Лице с квалификация за ръководител на ДДД може да ръководи дейностите на не повече от две лица по чл. 12, ал. 1.

Без ръководител пък не може да се извършва мероприятието и неговите задължения са:

Чл. 15. Ръководителят на ДДД организира, ръководи и контролира извършването на ДДД, като:

 1. извършва първоначален оглед на обектите, заявени за ДДД, който включва:
  а) констатиране присъствието или отсъствието на вредители;
  б) определяне на вида и локализацията им;
  в) установяване на факторите, които спомагат за достъпа и разпространението им;
  г) оценка на ефективността на извършените в обекта ДДД, ако такива са извършвани;
 1. избира методите и средствата за контрол на вредителите, в т.ч. вида на използваните биоциди и кратността на обработките;
 2. изготвя картосхема на поставените в обекта дератизационни точки, лепливи капани, инсектицидни лампи и др.;
 3. контролира качеството на извършените ДДД и проследява ефективността им;
 4. следи за изправността на оборудването, правилното приготвяне на работните разтвори, обезопасеността на персонала и обектите и инструктира изпълнителите преди започване на работа;
 5. подготвя протокол за обработка по образец съгласно приложение № 5 в два еднообразни екземпляра;
 6. организира и контролира правилното третиране на отпадъците и опаковките, свързани с дейността, както и труповете на гризачите

За да станеш обаче ръководител трябва да отговаряш на следните условия:

Чл. 8. (1) В обучението за придобиване на квалификация за ръководител на ДДД се допускат лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност “Медицина”, лица с висше образование по специалност от професионално направление “Ветеринарна медицина”, “Растителна защита” или “Растениевъдство”, лица с висше образование по специалност “Биология”, “Химия” или “Екология” или лица с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалност “Инспектор по обществено здраве”.

 За да станеш само изпълнител, условията са по-малко: – нужно е средно образование и изпълнението на 8 точки от Наредбата.
Има и административни изисквания от рода на попълване на доста формуляри и изпращане на известия, но тях не ги споменаваме, защото отдавна сме свикнали с тях. Добре е, всеки да се запознае с текста на Наредбата, защото знаете, във всяка Наредба има и наказателни текстове.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here