Нова програма за подпомагане на говедовъдите

0

Румънците, както гърците, не се спряха да търсят форма за подпомагане на животновъдите

Животновъдите на Гърция с нова идея

Този път добрите новини са за  румънските говедовъди, от сектора мляко. Започна работа по създаване на схема за държавна помощ  в сектор мляко, като ще се разпределят 10 млн. евро., според проект, който трябва да мине процедурата по приемането му. Целта на програмата е, да се помогне на животновъдите развъждащи Румънското шарено говедо и Кафяво говедо. И двете породи се използват най-вече за производство на мляко.
Според проекта, Държавната помощ ще се дава от 2018 г до 2020 г. Помощта ще се предоставя за инвестиции в земеделски стопанства и за депа за разплодни животни , като отглежданите животни в тях, трябва да са от 50 до 300.  Държавната помощ се предоставя  еднократно за една ферма или депо, в които се отглеждат животни от двете породи. Допустимите разходи за реализиране на проекта за подпомагане на двете породи са: конструкции за нови ферми и развъдници,инвестиции в опазването и подобряване на налични такива, закупуване на ферми и развъдници.
Закупуване на машини на лизинг и оборудване, както и оборудване за хранене, за поене, за подобряване на микроклимата, изхвърляне на оборски тор, за лечение, общи разходи пряко свързани с тези разходи,  както и разходи за стопанските сгради. И още да разходи за услуги, разработвания за проучвания за осъществимост, екологични проучвания, строителни проекти, архитектурни услуги и консултации.  Размера на ДП може да бъде увеличен с 20% от стандартната цена, без да надвишава 90% от цената.

Необходими документи-разрешение за строеж, геотехническо проучване, ветеринарно обслужване, визия за околната среда, декларация, че те на са ползвали Държавна помощ за подкрепа в периода 2014-2020 за същите мерки.

Инвестиции в райони с природни ограничения или др.специфични такива и Кооперативи също могат да участват в програмата. Максималния срок за инвестиция е 1г и половина, но срока за удължаване не може да бъде повече от 6м.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here