Селекцията ни = 1978 г – минахме третото стъпало…..

1

Съвсем нормално е в края на годината да се правят отчети, анализи, статистика и набелязват новите точки за изпълнение. Така е и при селекцията и вече ви запознахме с резултатите в няколко страни. Получихме от българския експерт по животновъдство Тодор Арбов от Канада и последна информацията за породата Холщайн. В България имаме животни от тази порода, но нямаме асоциация която да води под контрол породата, но като развитие на селекционните признаци нещата в различните  млечни асоциации са почти единтични. В графичен вид публикуваме таблица-92 години генетичен прогрес, от която може да се види развитието по отношение на селекцията при Холщайна от световен мащаб.

Таблицата е непълна и дава само най-важните моменти от развитиети на селекцията при породата Холщаин. Пропуснати са важни показатели като кондиция след отелването, видове казеин, хаплогрупи и т.н. На всеки е ясно, че посочената година и съответно посочения признак показва от коя година започва да се работи с него и съответно събира информация по определените методи, а резултатите се събират и обработва и съответно получава пълна информация за даденото животно, дори и в переспектива и за неговото поколение

Години        Признаци

1926 – количество мляко и млечна мазнина
1978 – тип – оценка на екстериора (бонитировка)
1978 – количество протеин
1994 – продължителност на продуктивния живот
1994 – соматични клетки (здраве на вимето)
2000 – лекота на отелване (трудни раждания)
2003 – степен на забременяване на дъщерите
2006 – процент мъртвородени
2006 – оплодотворителна способност на биците
2009 – заплодяемост на юниците и кравите
2016 – жизнеспособност на кравите
2017 – продължителност на бременността
2017 – здравословно състояние*
2018 – хранителна ефективност – в развитие

*изместен сирищник, хипокалцемия, кетоза, мастит, метрит, задържане на плацентата.

Разглеждайки тези резултати може да направим извода,че до 1978г сме вървели добре. Все пак трябва да се има в предвид голямата работа по племенната работа в страната започва от 1956г и не случайно цитирахме думата племенно дело, защото тогава с тази работа са се занимавали Инспекциите по племенно дело. След 1989г имахме един много голям период когато ИАСРЖ водеше воина  за да запази водещата си роля в селекцията въпреки европейските регламенти. Когато селекцията мина в „ръцете” на асоциациите изоставането бе огромно. Като заключение експерта обобщава.

За каква селекция говорим в България, като ние даже нямаме обособена общоприета терминология за повечето от тези селекционни показатели.

Говедовъд.ею

 

1 КОМЕНТАР

  1. За съжаление сме пак на второто стъпало, защото бонитировка вече не се прави……

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here