След йода идва ред на арсена

0

Европейският съюз, одобри нов метод за определяне на нивото на йод във фуражите за животни, разработен от Техническия университет на Дания (DTU), за да се гарантира, че нивото на това вещество остава под допустимите граници. Методът се основава на плазмена масспектрометрия (ICP-MS).

Йодът е необходим в малки количества, за да се поддържа здравето на животните. Въпреки това, ако фуражите съдържат прекалено много йод, те могат да имат негативни последици за здравето на животните, а също и така и за потребителите на животински продукти като мляко, месо и яйца.
DTU заяви, че методът е възможно най-добрия и използва общо решение за екстракция, приложимо за различни видове суровини и комбинирани фуражи. Той може също така да измерва йода до стойности, които са по-ниски от сегашните максимални нива.

Досега не са съществували стандартизирани методи за определяне на йода в храната. Методът е широко тестван в 14 лаборатории и е обсъден и оценен от експертна работна група на CEN.
Съгласно насоките на Европейския комитет по стандартизация (CEN), за опитни лаборатории бяха избрани такива от Германия, Холандия, Ирландия, Австрия и Чешката република.  Методът е успешно тестван в широк диапазон от концентрации от 0.70 до 631 mg / kg в храната, като брашно от водорасли, минерален премикс, рибно брашно, билкови съставки и морски храни.
Методът ще бъде използван за бъдещ контрол на максималните нива на йод, допуснати от ЕС в животинските фуражи.
Максималните европейски нива на йод в храните за животни са определени в Регламент (ЕС) 2015/861 на Комисията.
Изследователите разработват и стандартен аналитичен метод на ЕС за откриване на неорганичен арсен във фуражи, класифициран като канцерогенен за хората от международни групи, съгласно директива на Европейската комисия.
Стандартът за неорганичен арсен ще бъде публикуван през 2019 г.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here