Сухото мляко – успокоител и дразнител на пазара за мляко

0

Обезмаслено мляко на прах: в помощ на пазара Съветът променя правилата за публична интервенция

На 29 януари 2018 г. Съветът реши да промени временно правилата за действие на механизма за публична интервенция по отношение на обезмасленото мляко на прах. Това стана чрез леко изменение на т.нар. Регламент за определянето, в който се установяват мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти. По-конкретно, Съветът реши за 2018 г. да установи на нула тона количественото ограничение за изкупуването на фиксирана цена на обезмаслено мляко на прах.
Съветът взе решение за интервенция с цел стабилизиране на пазарите на млечни продукти през 2018 г.
„Решението е в съответствие с ангажимента ни да следим развитието на пазара и да гарантираме своевременно и разумно използване на предпазната мрежа не само за да реагираме на смущения на пазара, но преди всичко за да ги избягваме всеки път, когато това е възможно. – каза Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите на Република България и председател на Съвета
Вследствие на трудната ситуация, на пазарите на млечни продукти публичните интервенционни запаси, обезмаслено мляко на прах в ЕС се повишиха на почти 400 000 тона през 2017 г., което поражда риск от сериозен натиск върху пазара с отрицателно въздействие върху цените на млечните продукти.
За да се избегне спад в цените, и последващо влошаване на жизнения стандарт на земеделските стопани, Комисията предложи, а Съветът реши, да се откаже от автоматичното изкупуване на обезмаслено мляко на прах в ситуация, в която запасите са вече много големи. Чрез установяване на количественото ограничение за 2018 г. на нула, няма да има автоматично задействане на изкупуването на фиксирана цена. Предпазната мрежа, обаче ще продължи да действа, тъй като ЕС ще може и занапред да изкупува обезмаслено мляко на прах, посредством тръжна процедура, и да решава във всеки конкретен случай, колко и на каква цена да купува.
Контекст и следващи стъпки
Общата организация на селскостопанските пазари представлява набор от правила за регулиране на селскостопанските пазари в Европейския съюз. Това включва определяне на параметрите за намеса на селскостопанските пазари, чрез инструменти за подкрепа на пазара (например публична интервенция и частно складиране, спешни мерки) и подкрепа за конкретни сектори.
Всяка година, периодът на публична интервенция, по отношение на обезмасленото мляко на прах, започва на 1 март и приключва на 30 септември.
Приетият регламент ще влезе в сила в деня след публикуването му, което е предвидено за 31 януари 2018 г.
Източник ЕК

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here