Колим – с документ

0

Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Полша, работи по опростяването на правилата за клане, на домашни животни за лична употреба
Предлага се, да се улесни придобиването на квалификации от хора, които ще колят копитни животни, във фермите си, за собствена употреба.
Клането  на телета на възраст до шест месеца, свине, овце и кози за собствено ползване, ще може  да се извършва от пълновъзрастно лице, което има подходящо ниво на компетентност за извършване на тези дейности, без да причиняват на животните болка, уплаха или страдание.
Подходящото ниво на квалификация ще бъде потвърдено от сертификат за безплатно обучение в тази област, организирано от ветеринарния лекар или  от друго лице.
Квалификация на клане за лична употреба, може да бъде отнесена към познания на основните модели на поведение, и на нуждите на всеки животински вид и признаци на съзнание и реакция на болкови стимули, както и принципите, посочени в член. 10 на Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване.
Продуктите, получени във връзка с клане за лична употреба, не могат да бъдат пуснати на пазара. Горните изисквания, не се прилагат за клането на домашни птици и  зайци  извън кланицата за целите на вътрешното потребление.
Докато тези, които  колят птици, зайци  във фермата, за пряка доставка на малки количества месо от производителя до крайния потребител, или до местни обекти за търговия, на дребно, директно доставят такова месо на крайния потребител, като прясно месо, ще трябва да се квалифицира същото, като в случай на клане на копитни животни за целите на собствени.
Промените ще бъдат въведени с измененията на регламента от 9 септември 2004 г. На квалификацията на лицата, които имат право на професионална клане, както и условията и методите на клане и умъртвяване на животните .
Източник:Министерство на земеделието на Полша

    

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here