Холандия – бонуси при пасищно отглеждане на говедата

1

Нашият читател Kolyo Borysov Genchev, администратор на фейсбук групата – ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО, ни помоли да разкажем нещо повече за кравите, които излизат на пасищата, и дали техните стопани получават бонус от млекопреработвателите за предаденото мляко.
Това вече се прави от компанията FrieslandCampina, и то не от вчера. Компанията отчита, че броят на фермерите, които пускат кравите си на ливадите да пасат за втора поредна година, се увеличава.
През 2017 г. 79,4% от млечните ферми на FrieslandCampina прилагат някаква форма на външна паша. Това е увеличение от 1,2% в сравнение с предходната година. Благодарение на активното ориентиране към свободната паша, 314 млекопроизводителни ферми решиха също да се ориентират към такъв начин на отглеждане  на животните си, през тази година.
Чрез стимулирането на излизане на кравите на пасища, FrieslandCampina иска да постигне целта си, да запази равнището от 2012 г. (81% от млекопроизводителните стопанства в Холандия, прилагащи някаква форма на паша на открито) като си поставиха строк, да я достигнат пак до 2020 г.
Някои земеделски производители на млечни продукти, получиха специално пригодени съвети. Освен това, бяха организирани специални лекции и за начините на провеждане на пашата, а и FrieslandCampina предложи на млекопроизводителите консултации . Това доведе до нови 314 стопанства, които избраха да пасат кравите си на ливадите през 2017 г.
Кравата е част от традиционния холандски пейзаж, и се радва на висока оценка от обществото. FrieslandCampina стимулира земеделските производители на млечни продукти, които имат крави и млади говеда, и се отглеждат на открито на ливадите. За да популяризира пасищата на открито, FrieslandCampina възнаграждава своите млекопроизводители, които имат млечни крави, пасящи на поляните най-малко 120 дни годишно, по минимум шест часа на ден. Тези млекопроизводители получават премия за паша от 1.50 евро за 100 кг мляко. Частичната паша на открито се възнаграждава от FrieslandCampina с 0,46 евро на 100 кг мляко.

1 КОМЕНТАР

  1. В България няма полагащите ни се камо ли бонуси светлинни години сме от тях

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here