След Германия, идва ли и нашия ред

0
След статията

Синджирите, въжетата и сезала – остават на пирона

Става дума за забрана вързаното отглеждане на кравите в Германия. В Бавария е обичайно да се отглеждат млечните крави вързани. Така е и  в Баден-Вюртемберг, където от 30 000ферми, все още връзването се практикува при около 35%. Написана е и се обсъжда   Декларация, която засяга няколко въпроса,  свързани със следното.

Защо правната забрана за целогодишно вързано отглеждане,  не е добро решение, съвместно обявиха някои групи по интереси в Южна Германия, и министерствата на селското стопанство на Бавария и Баден Вюртемберг.

От социално значение за малките млечни ферми е както връзването така  и управлението на пасища. Именно тези ферми отглеждат в малък мащаб тревни площи и други “екологично ценни места в отдалечените райони”, и по този начин отговарят на “основните задачи”, за климата и опазването на почвите и  биологичното разнообразие. В Бавария тази форма на отглеждане е често срещана в повече от половината от над 30 000 млечни ферми.

Законовата забрана няма да бъде добро решение

Съществуващите компании са отворени за по-нататъшно развитие. Често обаче  местоположението на селото, финансовите ресурси, ниската перспектива за одобрение на нови сгради или липсата на планова сигурност, противоречат на желанието на фермера да отговори на наредбата..

В този контекст, деклариращите асоциации и министерства, отказват правна забрана за целогодишно връзване,  и едностранно ограничаване от страна на пазарните си  партньори. Също така, друга съществена причина е, че това би  довело  до масивни структурни промяни в селските райони.

Източник: AgE

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here