Промени за кланиците в Люксембург

0

По телевизията в Люксембург е  излъчен филм, /разбира се направен тайно/, в който се вижда, как се работи в една кланица. Ясно е, че след неговото излъчване,  и негативите породени от това,  което се вижда,  Министерството на земеделието, чрез ветеринарната служба,  излиза със следното съобщение:

Администрацията на ветеринарната служба на Люксембург, иска да уточни, че убиването на животни, винаги е деликатен въпрос, създавайки много персонални емоции, в зависимост от нашето образование, култура и опит. С тези емоции, обаче не трябва да се злоупотребяват с идеологическа или религиозни цели.

В този контекст, също така, е важно да се подчертае, че благосъстоянието на селскостопанските животни, по време на клането, е гарантирано от европейски регламент, създаден чрез тясно сътрудничество между европейските асоциации за защита на животните и науката.

В допълнение към подробното описание на методите за клане този европейски регламент уточнява:

– управлението на кланицата трябва да гарантира, че персоналът на кланицата, отговарящ за зашеметяването и убиването на животните, трябва да има подходящо обучение; това обучение се организира от Търговската камара, в сътрудничество с администрацията на ветеринарните служби;

–  ръководството на кланицата трябва да назначи човек, отговарящ за хуманното отношение към животните, за да гарантира правилното функциониране на процеса на зашеметяване и умъртвяване;

– при клане, ветеринарният лекар трябва да присъства по всяко време; този ветеринарен лекар следи процеса на клане и може да го прекъсне или дори да го спре, ако установи нарушение на правилата, определени в европейското законодателство.

Ветеринарната служба  предостави и допълнителна информация:

– Зашеметяването преди умъртвяване на прасенцата се извършва, като се използва електрически ток, приложен на главата на прасето чрез скоба. Щом операторът се убеди, че зашеметяването е ефективно, той води прасето до кука, за да извърши клането, като кръвта се влива в канализацията. Част от кръвта може да попадне и  на земята. Прасетата, от друга страна, които  не са непременно изплашени от кръвта,  дори могат да я оближат от чисто любопитство.

– Говедата в кланицата се държат в изолирани клетки, като мярка за безопасност, така че да не се нараняват помежду си, по време на престоя в клетката и да позволяват на ветеринарния лекар да провери здравословното им състояние преди клането.

– работата в кланицата основно се извършва  благодарение на хората и благодарение на технологиите. Възможно е да настъпят технологични повреди и човешка грешка, но те трябва да бъдат коригирани възможно най-бързо. Обучението на персонала и официалният контрол са гарант за функционирането на кланицата в интерес на хуманното отношение към животните.

Камери за видео наблюдение работят в националните кланици и по време на разтоварване. Освен това,  кланиците вече са  инсталирали камери и в зашеметяващия сектор,

 И накрая, ветеринарната служби изразява съжаление, че информация относно фактите, не са били поискани от тях преди излизането на филма за  клане на прасета и говеда и това е безпокойство за обективност.

Съобщено от Министерството на земеделието, лозарството и защитата на потребителите – Люксембург

ОСТАВИ КОМЕНТАР