Искрен ли е Комисар Фил Хоган

0

Намаляването на подкрепата за ОСП за по-големите земеделски стопанства, чрез намаляващи плащания е една от ключовите възможности, коxто ЕС обмисля при реформата на общата селскостопанска политика (ОСП).  Европейски комисар по земеделието и селските райони, Фил Хогън тази седмица заяви, че Комисията разглежда редица възможности да се осигури увеличаване на доходите на всички земеделски стопани в цяла Европа.

Отразявайки  от 2015 г. – първата година от влизането в сила на предишните реформи на ОСП – комисарят твърди, че разпределението на 80% от директните плащания на 20% от земеделските стопани в ЕС е възлов момент от текущия дебат за справедливостта на системата за субсидиране.

Въпреки това, гледайки зад цифрите, комисарят заявява, че картината  “донякъде е различна“./ перфектно владеене на играта с думи/.

“Може би по-важно е да се отбележи, че повече от половината от бенефициентите на директните плащания от ОСП са много малки стопанства; докато повечето плащания отиват за средни професионални семейни ферми . Осигуряването на по-голяма справедливост между държавите-членки на ЕС, независимо от техния размер или географско местоположение, е ключово изискване на реформата на ОСП и това трябва да се осъществи чрез по-балансирано разпределение на подкрепата.

Комисията разглежда редица възможности, които включват задължително ограничаване на преките плащания, като се вземе предвид работната сила, за да се избегнат отрицателните ефекти върху заетостта. Съществуват обаче и други възможности, които могат да гарантират справедливо и по-целенасочено подпомагане на доходите на земеделските стопани, включително дегресивни плащания, като начин за намаляване на подкрепата за по-големите стопанства”.

По думите на Хоган също се обмисля засилен акцент върху преразпределението, за да може да се окаже целево подпомагане, например за дребни стопанства.

“Това също така може да гарантира, че подкрепата е насочена към истински фермери – съсредоточавайки се върху онези, които активно се занимават с отглеждане, за да изкарват прехраната си.

“Подходящ Подход”

Базиран на резултатите подход за справяне с изменението на климата е от основно значение за реформата на политиката след 2020 г .; както и насърчаване на следващото поколение на земеделските производители да влязат в професията.

“Нашето предложение е да продължим да определяме общите цели на ОСП на равнище ЕС. Това ще включва това, което искаме да постигнем за земеделските стопани; за селските общности; за околната среда; за изменението на климата; за обществото като цяло.След това ще предложим да се съгласим с държавите-членки, мерките, които те биха предложили да използват, за да постигнат тези цели на ЕС”,

Хоган е уверен, че предоставянето на свободата и гъвкавостта на държавите-членки да избират мерките, които работят най-ефективно за тях, е “много по-добър начин за работа”. Преминаването от една универсална  система, към по-широк подход ще доведе до значително намаляване на административната тежест за земеделските стопани.  Вместо това всяка държава-членка ще изготви собствен стратегически план на ОСП, основаващ се на собствените си нужди на място, който ще бъде одобрен на ниво ЕС, а след това ще бъде наблюдаван  и оценен, за да се гарантира, че той ще направи това, което е необходимо”

За говедовъд.ею- Тоня Мишева

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here