Антракса в Търговищко е потвърден

0

Лабораторните анализи потвърдиха единичен случай на антракс в Търговищко
Късно на 16 февруари ветеринарните служители към Българската агенция за безопасността на храните са получили потвърждение от Националната референтна лаборатория в София, че има единичен случай на заболяване от антракс на крава от ферма в търговищкото село Надарево.
Първият сигнал за болното животно е получен на 12 февруари на телефона на официалния ветеринарен лекар за община Търговище за внезапно умряло едро преживно животно в животновъден обект №7740-0063, намиращ се в село Надарево.
На същия ден животновъдният обект е посетен от д-р Станислав Христов и е установено, че се касае за крава с номер на ушна марка BG31435837, която е умряла внезапно, без да боледува и да ѝ бъде провеждано някакво лечение.
Взета е тампонна кръвна проба от изтеченията от животно и на същия ден е транспортирана за изследване в лабораторията в Шумен, придружена от писмо №5/12.02.2018г. на д-р Станислав Христов – официален ветеринарен лекар за общ. Търговище.
На 14.02.2018г. по телефона и с писмо изх. №28/14.02.2018 г. е съобщено за възникнало съмнение за „антракс” при изследваната пробата и за изпращане на изолираната култура за потвърждение в Националната референтна лаборатория по „Туберкулоза и антракс” в НДНИВМИ – София.
Незабавно на същия ден е извършено епизоотично проучване в село Надарево от началник отдел ЗЖ при ОДБХ Търговище и ОВЛ за общ. Търговище, при което е установено:
– В село Надарево не са констатирани случаи на „антракс” в изминалите 50 години;
– В селото се отглеждат 302 бр. говеда, 33 бр. биволи, 162 бр. овце и 23 бр. кози;
– В животновъден обект №7740-0063 се отглеждат 75 бр. едри преживни животни, от които 60 бр. млечни крави, 15 бр. телета до една годишна възраст, 5 бр. юници. Животните се отглеждат оборно-пасищно. Фуражът, с който се хранят, е собствено производство. Всички животни са в добро здравословно състояние;
– Добитото мляко се предава в МПП „Младост” гр. Търговище;
– Трупът на умрялото животно е обработен с хлорен вар, обвито с водонепропусклива материя (найлон), пак хлорна вар и загробен в трупосъбирателна яма, намираща се в гориста местност землището на с. Надарево. Мястото ще бъде оградено и обозначено като опасно за хора и животни.
– Извършено е механично почистване и дезинфекция с хлорна вар в помещенията за животни;
– За случая е информирана РЗИ Търговище;
Изпратено е уведомително писмо до областния управител на област Търговище и е проведена областна епизоотична комисия за 15.02.2018 г. от 10.00 ч.
– На 16.02.2018 г. в 16,30 е получен протокол от изпитване с положителен за антракс резултат.
– Още преди да се получи окончателната проба, всички възприемчиви животни в село Надарево са ваксинирани срещу антракс.
След направено епизоотично проучване е счетено за целесъобразно да бъдат ваксинирани 76 бр. говеда в съседното село Осен.

Източник: БАБХ

ОСТАВИ КОМЕНТАР