По-високи цени на млякото, по-малко крави

0

Не трябва да подценяваме говедовъдството на Швеция. Там освен сняг, АББА и хокей, хората отглеждат и крави.  Не само ги отглеждат, а и получават мляко.
Данните за 2016 г показват, че средната млечност за 305 дни на контролираните крави от Холщайн е 10 274кг мляко с 4.15% м.в и 3.46 протеин.

Независимо от значително по-високите цени на млякото през последната година, броят на фермите намалява. Към 31 декември 2017 г. в шведските обори са били отчетени 323,440 млечни крави; Това е намаление на стадата  малко под 1% в рамките на една година. За сравнение, от  началото на хилядолетието – т.е. в рамките на 17 години – стадата за млекопроизводство са намаляли с около една четвърт, според официалните проучвания.  От друга страна, през последните няколко години, кравите с бозаещи телета са се увеличили.
Към 31 декември 2017 г., броя на тези животни е 198,896, което е  с 6% повече от 2016 г и дори с 30% повече, отколкото през 2000 г.
Според агенцията, общият брой на шведските говеда е  1,449 милиона животни. В сравнение с броя  регистрирани в края през 2016 г., и това е  с леко увеличение от 0,8%.
През декември 2017 г. има регистрира нови 16 461 активни говеда. Броят на млечните ферми  е спаднал с 5,8% до 3 524 ,  през отчетния период.

Шветското  министерство, започна консултации за адаптиране на нормативната уредба в областта за здравето и хуманното отглеждане на животните. Периодът на консултации ще продължава до 19 септември тази година. Най-важните промени, се отнасят до новите мерки за контрол на болестите по животните, като кожни заболявания, и туберкулоза при дивите животни и разширяването на контрола, върху движението на животните при овце и кози.
Освен това, следва да се създаде възможност за създаване на електронен придружителен документ.
При овцете и козите, животновъдите сега трябва да докладват за всички раждания,  за всички входящи и изходящи потоци на внос и износ, както и смъртни случаи на техните животни, в базата данни за животните. В същото време,  овцете и козите трябва също да бъдат маркирани с две ушни маркери.
Според Федералната служба по безопасност на храните и ветеринарната медицина , предложените корекции се правят по две причини: от една страна, за да се проследяват храните от животински произход,  и от друга страна, да се води борба със съществуващи или нови болести по животните.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here