Индекс на възприемане на корупцията

0

Тазгодишният Индекс за възприемане на корупцията подчертава, че по-голямата част от страните постигат малко или никакъв напредък в прекратяването на корупцията, а по-нататъшен анализ показва, че журналисти и активисти в корумпираните страни рискуват живота си всеки ден в опит да изкажат мнението си.

Индексът, който класифицира 180 страни и територии според възприеманите нива на корупция в публичния сектор според експерти и бизнесмени, използва скала от 0 до 100, където 0 е силно корумпирана и 100 е много чиста. Тази година индексът установи, че повече от две трети от държавите имат резултат под 50, със средна оценка от 43. За съжаление, в сравнение с последните години, това лошо представяне не е нищо ново.

Тази година Нова Зеландия и Дания се нареждат най-високи със съответно 89 и 88 точки. Сирия, Южен Судан и Сомалия са най-ниски с резултати от 14, 12 и 9 съответно. Най-добре представящият се регион е Западна Европа със среден рейтинг 66. Най-слабо представящи се региони са Африка на юг от Сахара (средна оценка 32), Източна Европа и Централна Азия (средна оценка 34).

ОСТАВИ КОМЕНТАР