Полша решава за ритуалното клане.

0

Във „войната” за месото се включват и ритуалите

Спира се рязането на гърлата

Публикувахме ситуацията в Полша, относно спирането на религиозното клане. В началото на годината, в Белгия също вече има  подобни разпоредби.
В момента в Полша, в животновъдните среди, ври и кипи, защото една политическа партия е внесла промени в закона за защита на животните, като най-важните са именно забраната за ритуалните кланета. Проектът предвижда 13 промени, от които 4 предложения са пряко свързани с месната промишленост и животновъдството. Всички промени са значителни, но най-големият спор е забраната на религиозното клане. При такава  забрана, потърпевши ще са  най-вече земеделските стопани, защото ще се удари директно в цената на говеждото месо, на полския пазар. Загубата ще засегне около 350 000 стопанства, където се отглеждат говеда и повече от 450 000 млечни ферми, които също имат приходи от продажба на едър рогат добитък, за целите на ритуалното клане.

– Ако забрана клане за религиозна влезе в сила, в текста, предложен от членовете, многото направено в Полша, за развитието на пазара на говеждо и пилешко месо, са отишли напразно. Земеделските производители ще загубят по-голямата част от това, защото ще се ударят директно в цената на говеждото месо на полския пазар. 350 000  са стопанствата, където се отглеждат говеда, и повече от 450 000 са млечните ферми, които също имат приходи от продажба на едър рогат добитък, за целите на ритуалното клане. Смятам, че всяка инициатива е добра, докато не докосне директно социална група и не унищожи много години упорита работа.

Без селскостопанските производители и животните, част от месната промишленост, специализирана в религиозно клане, е обречена на неуспех. 

– В момента, клането е разрешено за религиозни цели, развива се динамично, както при говедата, така и при домашните  птици. Въвеждането на забраната, би било загуба от около 500 млн. евро от полския износ. Евентуална промяна в разпоредбите за клане с религиозни цели, ще засегне цялата индустрия, но преди всичко  малките и средните полски компании, тъй като те се специализират в производството на месо за ритуално клане. Може би става въпрос за черен сценарий.

Ами ако става въпрос за този черен сценарий?

Ние ще предадем тази дейност на други държави, и след това много трудно ще се възстановява изгубеното. В Полша целият процес е абсолютно под контрол. Надзорът над него се осъществява от ветеринарните лекари, и представители на религиозни асоциации, които се грижат животното  да бъде заклано по най-хуманния начин, тъй като това се предава и на качеството на месото.
А качеството на полското месо, от религиозно клане, е високо оценено. Израел през 2015 г. позволи на Полша, като първата страна в Европа, да изнася охладено говеждо месо.
  Забраната за клане с религиозни цели значително ще намали бюджетните приходи.  Ще фалират предприятия и няма да плащат данък. Уволнените работници ще получат обезщетения. Хиляди специализирани ферми ще бъдат изложени на риск от фалит. Такива ще бъдат социалните последици от търговията само по отношение на забраната на религиозното клане” – така се изказа един от лидерите на животновъдната асоциация на месните говеда.
Витолд Хойрицки

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here