На лекция в Полша

0
Както всички знаят, през февруари и март, в България върви пътуващия семинар –

„Научете приложете и качествено мляко получете”.

Използва се, малкото свободно време на говедовъдите, през този период на годината . Колкото до зимната обстановка, скоро имахме материал по този въпрос и знаем, че всяко чудо за три дни, и фермерите след това действат, както при нормални условия. По същия начин, се процедира в Полша, където освен голямото изложение в Лодз също се провеждат подобни семинари. Нормално е да надникнем в „букварите” на колегите. Да си сверим часовниците, да разберем какво ги учат там.

                       Как да  се увеличи печалбата от производството на мляко
– това бе темата за обсъждане с участниците в Третата конференция на животновъдите и млекопроизводителите в Chojnice (провинция Померания.).

Разбира се, че както и у нас, се започва с маститите. Имаш ли ги, намаляваш приходите. Скоро слушахме една лекция на проф. Василев от Тракийския университет, и той цитира сумата от 200 000 млн. паунда загуба за английските говедовъди. Михаил Михайлов цитира за Германия,  до 200 евро минус за болна крава.

Мастит

От известно време считаме, че стадото е здраво по отношение на маститите, когато имаме  250 000 соматични клетки. Днес, вече трябва да говорим за праг от 150 000 соматични клетки в млякото. Например, вимето, което в отделните четвъртини има нива от около 80 000 соматични клетки /в мл мляко, и само в едната е  500 000, при старата норма  би било сметнато за здравословно, нивото от 150 000/  намалява този риск. От ветеринарна гледна точка, в здраво стадо, не трябва клиничните мастити да са повече от 12 на месец при 100 бр. дойни крави.

Как да ги хванете?

Непрекъснатият и систематичен контрол, е от ключово значение, като се започне с прегледа на всички крави в стадото, поне веднъж седмично. Заслужава също така да се използват микробиологични тестове за млякото, чийто резултат – но само в случая на коректна проба – дава основание за правилна терапия. Според лектора, в много ферми, основен недостатък е и неправилното обслужване на оборудването, включително и вимето.
Правилно е,  чорапчетата  да бъдат сменяни след около 6 месеца употреба, но тук трябва да се има  в предвид продължителността на употребата. Ако всеки ден се доят  по 12 крави, то наистина чорапчетата трябва да бъде заменено след около 3 месеца.
Разходите са ключовите знания, с които ние работим интуитивно. Ние вземаме решения на тъмно – казва лектора. Повечето ферми, участващи в производството на мляко, не водят счетоводство. Междувременно изчисленията са единственият начин да се определи, дали парите се изразходват рационално или не.
Предписанието за икономически успех е рационалното действие, основано на задълбочен анализ на оптималното използване на земята, труда и капитала, за да се намалят единичните производствени разходи.
Една от възможностите е, да се опитаме да увеличим мащаба на производството на мляко, и въпреки многото предимства, това носи известен риск.

Тук следва една много сложна мисъл, казана от лектора, и много точна. Повишената производителност и висока специализация на променящите се пазарни условия, увеличават икономическия риск от функциониране във време на икономически спад.

Източник:kaliningrad.news

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here