Видеонаблюдение – задължително ли е монтирането на камери в кланиците?

0

На 23 февруари 2018 г. в Обединеното Кралство  е прието да бъдат монтирани камери за видеонаблюдение във всички кланици.
Приложената мярка ще бъде в  сила от май месец 2018 г. и ще важи за всички кланици за  животни.
Целта на видеонаблюдението по никакъв начин не лишава и не ограничава присъствието на официални ветеринарни лекари в кланиците.  Целта на всички е за постигане на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните по време на тяхното разтоварване, почивка, зашеметяване и клане. Голям процент бизнес оператори са били подкрепили тази идея по време на предварително запитване, направено миналата година (99%).
Секретарят на министерството по околна среда и селскостопански политики в Обединеното Кралство излиза със становище пред обществото със следните думи:

  1. „Ние имаме едни от най-високите стандарти за хуманно отношение към животните в света и искаме да затвърдим статута си на световен лидер, като продължаваме да вдигаме бариерата.“
  2. „Въвеждането на задължително видеонаблюдение в кланиците е още една стъпка напред пред потребителите по цял свят, с която искаме да покажем, че напускането  ни от ЕС, не означава, че няма да продължаваме да произвеждаме храна с високи стандарти“.

Агенцията за качество на храните в Обединеното Кралство има строго разписани процедури за спазване на всички необходими изисквания за хуманно отношение към животните, както от страна на официалните ветеринарни лекари така и от бизнес операторите в кланиците. При установяване на някакво несъответствие от страна на управителя/собственика на кланицата може да се стигне до следните мерки – издаване на предписание, временно затваряне на кланицата дори административно наказание.

Всички се надяват, че с поставянето/монтирането на видеонаблюдение в кланиците, стандартите за хуманно отношение към животните ще бъдат повишени.

За период от шест месеца всички кланици трябва да се съобразят с новите разпоредби и поетапно да бъдат оборудвани със задължително видеонаблюдение.

Изготвил: д-р Силвия Пеева, главен експерт в дирекция КРОКЦ, ЦОРХВ, МЗХГ
28.02.3018 г

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here