Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните за периода : 23.02.2018 г. – 02.03.2018 г.

0

Епизоотична обстановка в България и съседни страни

На 2 март 2018 г. е потвърдено огнище на Високопатогенна инфлуенца А (H5N8) при 139 000 кокошки носачки в птицекомбинат в област Добрич.

За периода, в Турция са обявени 15 огнища на бяс и 48 огнища на шап по чифтокопитните животни  (25 – причинени от серотип О, 1 – от серотип А и 22 –нетипизирани, всички локализирани в азиатската част на Турция.

Високопатогенна инфлуенца при диви птици в Европа – Установени са огнища на високопатогенна инфлуенца (Н5) при диви птици в Холандия, Дания и Великобритания: Холандия, 1 първично ЕО (брой заболели/умрели птици – 1); Дания, 1 първично ЕО (брой заболели/умрели птици – 1); Великобритания, 6 първични ЕО (брой заболели/умрели птици – 10)

Високопатогенна инфлуенца при домашни птици в Европа –Холандия, 1 първично ЕО на високопатогенна инфлуенца при домашни птици (субтип H5N6), потвърдено на 26 февруари 2018 г., (общ брой възприемчиви птици – 37866, брой умрели птици – 230, унищожени 37636 птици).

Установеният субтип H5N6 е реасортант, свързван с подтип H5N8 и не е близък в генетично отношение с Азиатския субтип H5N6; България (фиг. 1), – 1 първично ЕО при кокошки носачки в птицекомбинат в с. Ген. Тошево, област Добрич. Потвърден е субтип H5N8 (общ брой възприемчиви птици – 139000, брой умрели птици – 3500, унищожени  135500 птици). Огнището е установено в рамките на програмата за надзор на заболяването.

Фиг. 1 – местоположение на огнището на високопатогенна инфлуенца А  при кокошки носачки в област Добрич, България.

Нископатогенна инфлуенца по птиците в Европа – Франция, 3 първични ЕО на нископатогенна инфлуенца, 1 ЕО (H5N2) при патици в област Maine et Loire (общ брой възприемчиви птици – 12000, брой убити птици – 12000) и 2 (H5) – в областите Maine et Loire и Deux-Sevres (в северозападна Франция).

Африканска чума по домашните свине – Полша, 1 първично ЕО при прасета за угояване (общ брой възприемчиви животни– 640, умрели – 23 прасета, убити – 0).

Африканска чума по дивите свинеПолша, 82 първични ЕО (общ брой възприемчиви животни – 188 брой инфектирани/умрели -188, 3- отстреляни диви прасета); Естония, 6 вторични ЕО (брой инфектирани животни/умрели диви свине – 8); Латвия, 6 вторични ЕО (общ брой възприемчиви животни – 6, брой инфектирани животни – 6, брой умрели – 0, отстреляни – 6); Литва, 38 първични ЕО (брой инфектирани животни – 100, отстреляни диви прасета-6); Украйна, 3 първични ЕО (брой инфектирани животни – 10, брой умрели – 9, отстреляни – 1);

Син език по преживните животниФранция, 12 първични ЕО, 10 ЕО, причинени от серотип 08 – (възприемчиви  2530 говеда, заразени – 18 говеда; брой умрели/унищожени животни – 0) и 2 ЕО нетипизирани – (възприемчиви животни – 399; заразени – 3 говеда).

Шап по чифтокопитните животни – Турция, 1 първично ЕО при говеда, причинено от серотип А – общ брой възприемчиви животни 1, инфектирани – 1, умрели/унищожени животни – 0); 25 първични ЕО, серотип О (общ брой възприемчиви животни: 1064 говеда, инфектирани – 85 говеда и 1 овца, умрели – 3 говеда) и 22 първични ЕО, нетипизирани. Всички огнища са локализирани в азиатската част на Турция.

Бяс при домашни животни – Турция, 15 първични ЕО, (общ брой възприемчиви животни– 41 говеда 162 овце, 7 кучета и 1 котка, инфектирани – 5 говеда и 11 кучета, 1 котка и 3 овце, умрели 5 говеда, 8 кучета, 1 котка, 3 овце).

Вирусна хеморагична септицемия по рибитеИталия, 1 първично ЕО.

Приложение: Епизоотични огнища/случаи на особено опасни болести по животните (по системата на ЕС ADNS) в Европа за периода 23.02.2018 г. – 02.03.2018 г. 

д-р Лиляна Полихронова
Център за оценка на риска по хранителната верига

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР