Ще нарасне търсенето на мляко от Китай. Но за това чакаме до 2050 г.

1

В момента. цените на суровотf мляко падат. И в Европа. и още повече в България. Парадокса е пълен – хем нямаме производство, хем изкупните цени на суровото мляко са най-ниски в ЕО. Тозr път не сме сами. и до нас са Естония и Словакия. Според анализаторите, пика на търсене на млякото ще е през 2050 г., така че, трябва още малко търпение.
Китай се нуждае от все повече и повече мляко. До 2050 г. потреблението на мляко в Китай, се очаква да бъде тройно, спрямо сегашното ниво. Големият въпрос е, къде ще се произведе това мляко? В Китай? Или другаде? Какви са възможните сценарии и какви са последствията.
Едно изследване ръководено от Лин Ма, от Китайската академия на науките, показва следното: Постоянно разширяващата се международна търговия със селскостопански продукти, оказва неблагоприятно въздействие върху използването на земята, хранителните цикли и емисиите на парникови газове.
Днес почти една четвърт от всички храни, отглеждани за консумация от човека, се търгуват на международния пазар. Търговията с фуражи (особено соя и царевица) е отговорна за по-голямата част от обезлесяването, и намаляването на биологичното разнообразие в света. На този фон, е важно не само да се определи къде ще бъде произведено млякото за Китай, но и откъде ще дойдат необходимите фуражи. Например, ако Китай реши да произведе цялото допълнително мляко, от което се нуждае. То тогава, вноса на фураж за животните, ще бъде повече от четворно по-голям, и емисиите на парниковите газове ще се удвоят.

Един от сценариите, които изследователите са изчислили е, че 75% от допълнителното мляко, ще се произведе в Китай и 25% ще се внася от Европа, Нова Зеландия и САЩ. До 2050 г. размерът на земята, необходима за фуражните култури, предназначени за млечната промишленост, ще се увеличи с 30%, което ще доведе до увеличение на глобалните емисии на парникови газове с около 35% и увеличаване на емисиите на азот от близо 50%.
Ако цялото допълнително изисквано мляко се произведе извън Китай, тогава Европа, Нова Зеландия и САЩ ще трябва драстично да увеличат количеството земя за фураж. В Европа например, ще се изисква почти 40% повече земя в млечния сектор, за отглеждане на фуражи. Това количество земя, може да бъде предоставено само чрез огромни промени в настоящото земеползване в цяла Европа. Освен това, емисиите на парникови газове и азот, биха се увеличили с няколко десетки процента, което води до невъзможност Европа да изпълни международните споразумения в областта на околната среда.

С други думи, тези сценарии са нереалистични – казват учените от Вегенинген университет. – Ако искате да ограничите ефекта, от увеличеното производство на мляко върху околната среда, и използването на земята, колкото е възможно повече, ще трябва да увеличите ефективността на производството на мляко в Китай, до ниво световни лидери, като Холандия. Това ще намали емисиите на парникови газове с около 10%, а използваното количество земя с 30%. Това е огромно предизвикателство, но със сигурност е възможно. Например, могат да се направят реални подобрения в управлението на тревните площи и управлението на оборския тор в Китай. Въпреки това, дори ако ефективността на млечната промишленост в Китай е драстично увеличена, световните емисии на парникови газове и азот, произвеждани от този сектор, ще нараснат с 20-25%”.
Говедовъд.ею

 

1 КОМЕНТАР

  1. “Например, могат да се направят реални подобрения в управлението на тревните площи и управлението на оборския тор в Китай.”
    ТОЧНО ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here