Преговарящите от ЕС се споразумяха за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип

0

Съветът и Комисията постигнаха политическо споразумение за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип за потребителите, желаещи да купуват стоки или услуги онлайн в рамките на ЕС. Новите правила ще дадат тласък на електронната търговия в полза на потребителите и предприятията, които се възползват от разрастващия се европейски онлайн пазар.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, допълни: „Ние модернизираме единния пазар на ЕС, за да го адаптираме към света на цифровите технологии, като предоставяме на потребителите едни и същи възможности за достъп до възможно най-широк спектър от търговски предложения, независимо от това, дали те физически влизат в магазин в друга държава или пазаруват онлайн. Следващата стъпка в тази насока ще бъде намаляването на цените на трансграничните доставки на колетни пратки, които продължават да възпират хората да купуват и продават продукти в целия ЕС.“

Комисар Мария Габриел, отговаряща за цифровата икономика и цифровото общество, посочи в заключение: „Преустановяването на несправедливото блокиране на географски принцип е голяма стъпка напред за потребителите и изграждането на същински единен цифров пазар за всички. Успоредно с премахването на таксите за роуминг и осигуряването на трансгранична преносимост, гражданите на ЕС ще могат да купуват нови мебели онлайн, да резервират хотелски стаи или да използват кредитната си карта в чужбина, както у дома.“

За гражданите това означава, че те ще могат да купуват онлайн нови електрически уреди, да наемат автомобили или да купуват концертни билети, както правят в собствената си държава. Така ще се гарантира, че те вече няма да се сблъскват с бариери, като например от тях да се изисква да извършат плащане с дебитна или кредитна карта, издадена в друга държава. За предприятията това означава повече правна сигурност при извършването на трансгранична дейност.

Новите правила определят три конкретни ситуации, при които предварително са изключени каквито и да било обосновки или обективни критерии за различно третиране на клиенти от различни държави — членки на ЕС.

Това са:

·Продажбата на стоки без физическа доставка. Например: Белгийски клиент желае да закупи хладилник и намира най-доброто предложение на германски уебсайт. Клиентът ще има правото да поръча продукта и да го вземе от помещенията на търговеца или сам да организира доставката до дома си.

· Продажбата на услуги, предоставяни по електронен път. Например: Българска потребителка желае да закупи хостинг услуги за своя уебсайт от испанско дружество. Тя вече ще има достъп до услугата, ще може да се регистрира и да закупи тази услуга, без да е необходимо да заплаща по-високи такси в сравнение с испанския потребител.

· Продажбата на услуги, предоставяни на конкретно физическо място. Например: Италианско семейства може директно да закупи пътуване до увеселителен парк във Франция, без да бъде пренасочено към италиански уебсайт.

Регламентът не налага задължение за продажба и не хармонизира цените. Той обаче разглежда въпроса за дискриминацията при достъпа до стоки и услуги в случаите, когато тя не може да бъде обективно обоснована (напр. от задължения за плащане на ДДС или различни правни изисквания).

Новите правила ще влязат в сила девет месеца след публикуването в Официален вестник на Европейския съюз, за да се даде възможност по-специално на малките търговци да се адаптират.

Контекст на досието

В проучване на Комисията бе установено, че при 63 % от всички оценени уебсайтове са налице практики на блокиране на географски принцип. То показва, че през 2015 г. по-малко от 40 % от уебсайтовете са предоставяли възможност на трансграничните потребители успешно да извършат покупка. Това води до по-ниски приходи за дружествата и по-малък избор за потребителите. Предложеният през май 2016 г. като част от законодателството за цифровия единен пазар регламент, с който се цели да се сложи край на необоснованото блокиране на географски принцип, бе определен като законодателен приоритет за 2017 г. по общо съгласие между трите европейски институции в тяхната съвместна декларация по-рано тази година. Въпросният регламент е част от пакета за електронна търговия, заедно със законодателно предложение относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки и законодателно предложение за подобряване на прилагането на правата на потребителите.

С други думи – от декември 2018 година, потребителите в Европа ще могат да пазаруват онлайн от всяка страна на Европейския съюз (ЕС). Регламентът позволява избор между по-голям брой продукти и услуги, когато пазаруваме онлайн, както и по-добри цени. Георграфското отблокиране отваря нова възможност за онлайн търговците. Новите правила гарантират на всички потребители и компании равен достъп до еднакви цени, промоции и условия за плащане, когато купуват продукти от други страни, членки на ЕС. За сега правилата няма да се прилагат за съдържание, защитено от авторски права, като музика и филми.

ЕС

ОСТАВИ КОМЕНТАР