Румъния. Субсидии за месодайните говеда

0

Много често на срещи с говедовъди, едни от най-обсъжданите въпроси са, какви субсидии вземат техните колеги от другите страни на ЕО. Все пак не трябва да забравяме, че голяма роля за количеството на субсидиите играят и организациите, които трябва да защитят най-добрата позиция за своите членове, и съответно да се получат добри субсидии. Това важи и за отраслите при „борбата” им за субсидии.

Каква е ситуацията по отношението на субсидиите в Румъния.

Фермерите отглеждащи говеда от  породи за месо, вземат   най-голямата субсидия в животновъдството. Тя е много над стойността на обвързаната подкрепа за млекодайни крави, млечни биволи и на „колосално” разстояние до обвързаната подкрепа за овце и кози.

За 2017 год подкрепата бе от 519,9658 евро/животно. Минималният брой на говедата, които трябва да има един производител, за да получи тази субсидия, е да отглежда 10 глави добитък, отговарящи на условията за плащане. Простото изчисление показва, че една фирма е получила минимум 5190 евро.

СПИСЪК НА ДОПУСТИМИТЕ МЕСОДАЙНИ ПОРОДИ ЗА СУБСИДИРАНЕ.
1. Абърдийн Ангъс
2. Лимузина
3. Шароле
4. Галоуей
5. Highland
6. Aubrac
7. Wagyu
8. Romagnola
9. Пъстра румънска – за месо
10. Херефорд
11. Блонда Китен
12. Салерс
13. Сиво степно

Субсидията  се изплаща от 10 до 250 глави едър рогат добитък на:

– крави от месодайни породи, които не са се възползвали от обвързаната подкрепа  за категорията млечни крави през предходните години;
– младите мъжки животни  трябва да са на възраст 8-25 месеца;
– за млади женски животни  до първото отелване, на възраст 8-32 месеца от датата на прилагане на схемата за единно плащане.
– животни на възраст до 12 години за кравите и до шест години за биковете.
– ако заявителят притежава индивидуален регистър на  стопанството, попълнен и актуализиран, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1760/2000;
– кравите за месо трябва да се задържат шест месеца;
-кравите от  месодайно направление,  трябва да са регистрирани и  записани в родословната книга на породата.
– копие от паспорта на всяко животно от породите за месо.
– зоотехнически сертификат.

Това са най-важните точки от Наредбата за субсидиране на месодайните породи говеда в Румъния.

Източник: APIA

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here