Полша – цена на месото

2

Съвсем нормално, нашите фермери се интересуват, какви са изкупните цени в другите държави от ЕО, какви субсидии се получават, какви са отговорностите на фермерите. Това е много важна информация, защото, знаейки всичко това фермерските организации могат да искат подобни преференции, които са в интерес на фермера. При сбирки на животновъдите, се носят най-различни слухове за изкупните цени, които в повечето случай не са верни, и носят допълнително напрежение в животновъдната общност.

Как приключи месец февруари за полските говедовъди. През последните две седмици цените са постоянни, и вероятно ще се запазят на сегашните нива. 

Търсенето съответства на предлагането и няма причина да се променя нищо. За последния месец, имаме леки корекции нагоре или надолу с 0,10-0,20 лв,/ за улеснение на читателите цените са дадени в BG лева/, където има недостиг или излишък на стоки.
Цените се запазиха на тези нива, поради това, че фермерите не продават млечни крави поради високата цена на суровото мляко – в рамките над 0.70 лв/кг. Анализаторите потвърждават, че в следващите тримесечия ще има много крави за клане,  поради намаляването на изкупните цени на млякото.

Какви бяха цените през последните два месеца:

Понастоящем най-високата цена на биковете за кланично тегло е 6.35 лв, а най-ниската – 6.00 лв/кг . За живо тегло  кланиците заплащат максимум 3.70 лв/кг и минимум 3.26 лв/кг
Най-високата  цена за крава е 5.78 лв/кг кланично тегло, а най-ниската цена е 5лв./кг, За  живо тегло на крава производителят ще получи максимум 2.94 лв и най-малко-2.33 лв/кг .

Говедовъд.ею

2 КОМЕНТАРИ

  1. Благодарим за информацията. Субсидията която получават не я видях.

  2. Явно не желаят да ни отчайват, както стана ,когато показаха субсидиите на румънците!

ОСТАВИ КОМЕНТАР