Украйна, с крачка към Европа.

0

От 1 януари 2018 г. в Украйна ще  има три вида мляко: неотговарящо, екстра качество и първо качество. По този начин държавата ще спазва разпоредбите на Споразумението за асоцииране на Украйна към ЕС, за санитарните и хигиенните правила, свързани с млечните суровини.
“Въвеждането на стандарта, не означава, че ситуацията ще се промени драстично. Моята позиция е  да спрем да разделяме млякото на класове, вместо да въвеждаме показатели за безопасност. Необходимо е да се определи, дали млякото е годно за употреба или негодно. Например, в Полша и Европейската общност, ако в млякото имаме голям брой микроорганизми, то се обявява за  негодно за консумация от човека, и се използва за производство на фуражи. При нас все още не е така, всичко отива във ваната. Не е възможно да се идентифицира нискокачественото мляко в магазините за средния потребител, тъй като чрез топлинната обработка нивото на вредните микроорганизми в крайния продукт се намалява – така се изказа един от шефовете на асоциацията на млекопреработвателите. Той продължава. – Бих ви посъветвал да купите продукти от добре познати марки и производители – тези, чието производство има система за управление на качеството и безопасността. Идеята, че продукт с кратък срок на потребление е по-качествен, е невярна.  Трябва да остане само датата на крайната дата на потребление. “

Съюзът на млекопреработвателите  на Украйна се надява, че от 1 април 2018 г. с влизането в сила на Закона “за държавния контрол върху спазването на законодателството в областта на храните, фуражите, странични животински продукти, здравето на животните и хуманното отношение към”, ще се намалят производителите на некачествени  млечни продукти.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР