БАБХ: официален контрол за месец Февруари

0

БАБХ ни изненадва през последните месеци, с отчети за резултатите от извършваните проверки. Така и трябва да бъде и занапред. Обществото да знае, кой се грижи за неговото здраве, по отношение консумирането на качествени храни, и как се наказват провинилите се в това отношение търговци и ресторантьори.
Разбира се, че има какво още да се желае. Как смятате, само 1.4% от проверените над 11 000 обекта не отговарят на изискванията.
По същия начин стой въпроса и за бракуваните количества храни. Напарво са си символични. По-важното е, че ги има тези проверки, и при всички случай ще дават положителен резултат. Идва и времето,  когато обществото, ще иска де се пишат и имената на обектите в нарушение. Всъщност, това е по правилно да го искат организациите на проверяваните обекти, т.е. да е в сила самоконтрола, но както се казва, все още се учим.
Проверяващи от БАБХ, натиснете „педала”, всички трябва да сме готови за новите изисквания на пазара. Новите неща идват бързо и облечени в административна власт ще бъдат страшни за фирмите, които са се заели да изхранват народа.
Говедовъд.ею

Внимание – очаквайте „Блокада”

През месец Февруари  2018 г инспекторите от отдели “Контрол на храните” при ОДБХ са извършили планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки от дирекция КХ при ЦУ на БАБХ са както следва:

  • Общ брой извършени проверки в цялата страна – 11 833 бр.
  • Издадени предписания – 658 бр.
  • Съставени АУАН –  152 бр.
  • Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 13 бр. (на територията на гр. Варна– 3 бр. незадоволителна материално-техническа база,  на територията на гр. Плевен – 5 бр. по желание на бизнес оператора,  на територията на гр. Шумен – 3 бр. лоша  хигиена, липса на санитарен възел, некоректно водене на записи по СУБХ, на територията на гр. Силистра – 1 бр. издадено разпореждане за спиране дейността на обекта поради липса на течаща топла вода и на територията на София град – 1 бр.   лоша хигиена).
  • Възбранени и насочени за унищожаване храни от предприятия и складове за търговия на едро: 18 498 кг. храни от животински и неживотински произход;
  • Възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене: 522 кг.  храни от животински произход (месо, месни продукти, замразени заготовки от птиче месо, месни заготовки, пилешки пържоли, кюфтета и луканка, млечни продукти – сирене, йогурт, извара, масло) – изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка и документи за произход, без етикет; 232,500  кг. кисело мляко – нетрайна маркировка за срок на годност и партиден номер;  6,100 кг. охладен свински бял дроб – негоден за консумация, поради  лошо обезкървяване; 10 кг. риба – без маркировка и документи за произход; 8,800 кг. готова кулинарна продукция – изтекъл срок на годност; 92,800 кг. храни от неживотински произход (консерви – лютеница, туршии, царевица и салати)  – изтекъл срок на съхранение и реализация, без етикет;
  • 398 кг. сладкарска продукция (захарни и шоколадови изделия, кори за баница) и суровини за сладкарство (фарситури, какао, глюкоза) – изтекъл срок на годност;
  • Възбранени храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене: 11 кг. колбаси – без документ и етикет на български език; 15,600 кг.  храни от неживотински произход (хранителни добавки, зеленчукови консерви, вафли, захарни изделия) – без етикети на български език, неотговарящи на изискванията на Наредба 9 от 2011 г., производство от нерегламентиран обект; 100 бр. капсули хранителни добавки-без етикети на български език; 56 бр. кисело мляко – неотговарящо на Наредба 9 от 2011 г.; 165 бр. кроасани (по 110 гр.) – несъответстващи на изискванията на Наредба 9 от 2011 г.

През месец Февруари  2018 г. дирекция КХ при ЦУ на БАБХ обработи сигнали, запитвания и жалби и изготви следните документи:

  • Общ брой постъпили сигнали – 24 бр., от които: 5 бр. от КЗП; 10 бр.от граждани и бизнесоператори;  7 бр. от други служби и ведомства; бр. от МЗХ;  1 бр. онлайн;
  • Общ брой запитвания и становища – 49 бр., от които: 24 бр. от граждани и бизнесоператори;  18 бр. от други служби и ведомства; 10 бр. от МЗХ; 6 бр. от ОДБХ; 11 бр. онлайн.

В изпълнение на Заповед №  РД 11-2405/16.11.2017г. във  връзка със зимния туристически сезон са извършени засилени проверки в обекти за търговия на дребно с храни,подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено  хранене, туристически обекти предлагащи услугата „ол инклузив“ и други на територията на ОДБХ – Благоевград, София град, София област и Смолян.

За периода от 01.02.2018г. до 28.02.2018 г.  включително, са извършени 264 бр.  извънредни проверки, извън текущия официален контрол от инспектори от отделите “Контрол на храни” при ОДБХ.

За отстраняване на констатираните несъответствия са издадени 18 бр. предписания и са съставени 9 бр. АУАН. Възбранени и насочени за унищожаване са 33,144 кг. месни заготовки с изтекъл срок на годност.

Най-често установените несъответствия по време на проверките са: несъответствия по сградов фонд и оборудване, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, предлагане на храни без етикети и придружителни документи за произход, неспазване на условията и сроковете на съхранение, извършване на дейност в обекти без регистрация по чл.12 от ЗХ;

Източник БАБХ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР