Ще се върнат ли старите млечни породи

0

Много пъти е дискутирано за и против развъждането на  старите породи крави и овце, които се отглеждат в страната.  Например, в овцевъдството развъдните организации са 32, и понеже, някои от тях се повтарят и дори потретват, броят на застрашените от изчезване породи е сигурно над 20. Преди повече от 30 години, когато се отвори програмата за съхранение на изчезващите породи, акад. Цено Хинковски, на едно съвещание беше казал – “Запазваме ги, защото ще дойде време, когато ще трябва да подобрим някакъв признак, ще „бръкнем”, ще вземем необходимия ген и ще подобрим дадения признак“. Разбира се, това е образно казано, но идва времето, когато ще допрем и до старите породи. До този извод са стигнали и холандските експерти.
Говедовъд.ею

През последните години, холандските фермери живеят под ужаса на намаляване на отглежданите крави в оборите си. Това е продиктувано от предизвикателството за намаляване на емисиите на парникови газове при производството на мляко. То обаче  е взаимосвързано с производството на говеждо/телешко месо. Всъщност, всеки холандски фермер, вече изпитва върху гърба си действието на тази програма. Млечното стадо  трябва да се намали със 150 000 бр. крави. Ако резултатите не са добри, ще има още ликвидиране на още крави. Все пак трудно е за тези фермери да бракуват животни с над 9000 кг млечност за лактация. В Холандия две стари породи за мляко –

MRIJ и Groningen Whiteheaded

са били изместени от специализираната млечна порода Холщайн, през последните десетилетия. Неотдавнашно проучване показва, че тези две  породи, имат добър потенциал за намаляване на въздействието върху околната среда, при производството на  мляко и говеждо/телешко месо.  Специализираните системи за чисто производство на говеждо месо, също  показват по-високи интензитети на емисиите на ПГ.

Вземайки предвид  негативното влияние на специализираното производство на говеждо месо и мляко, върху околната среда,  може да се наложи да се преразгледат стратегиите за размножаване и избора на породи за млекопроизводствените ферми. Някои от застрашените от изчезване, местни породи говеда, може отново да станат интересни за търговския сектор на млякото в Холандия, и за производството на говеждо и телешко месо. Млекопроизводителите знаят, че високото ниво на млекопроизводство от крава не е равно на най-високата нетна печалба на крава, или на ниво ферма. Така че, връщането на старите породи, подкрепяни от икономиката и емисиите за намаление на ПГ може да стане реалност.

Източник: nrc.nl

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here