България – след 50-то място в света по брой крави на 1 кв. км

4

Световният рейтинг се изготвя въз основа на данните от аналитичната мрежа IFCN и Центъра за изследване на пазара на мляко и млечни продукти RDRC.
Страната с “най-голяма гъстота на кравите в света е Холандия, където броят на кравите на квадратен километър достига 41,96 глави.
Голям  брой  “крави” има не само в малките страни, като Люксембург, Малта и Белгия но и в такава голяма  държава, като Индия (39.91 крави на 1 кв.км).

Нашите съседи се нареждат съответно:
Албания с 12.24 крави на 18 място,
Турция 7.2 крави на 29 място,
Румъния с 5.94 крави на 34 място,
Сърбия с 4.82 крави на 39 място.

България е след 50 място с 3.2 бр крави на кв.км.
Русия – най-голямата страна в света, е на  място с номер 100 от 109 държави класирани по този индекс. В Русия и Исландия има 0,26 крави на кв. км.

4 КОМЕНТАРИ

  1. Докато Меркел блъска в Кауфланд те немско сирене не ще станат много кравите

  2. Това не е лошо от гледна точка на пръцкането…Ще се радваме на по-чиста атмосфера.

  3. Унищожиха прекрасните ни стада черношарено сега ще ни накарат и мляко да внасяме