Предстояща среща по проект коопериране за иновации и трансфер на добри практики „VOTRIS“

0

Селскостопанска академия, чрез Земеделски институт гр. Стара Загора, организира срещата, по проекта ВОРТИС. За говедовъдите от сектор мляко, от голяма полза ще бъде да участват в семинара, на който ще могат да чуят доктор Абеле Кюйпърс от университета ВАГЕНИНГЕН, ХОЛАНДИЯ, водещ в Европа, по въпросите на говедовъдството.
Не пропускайте шанса да научите  повече.
Говедовъд.ею

Основната цел на проекта е да се подобри квалификацията на работещите и да се засили международното сътрудничество чрез създаване на мрежа за обмяна на опит и добри практики в образованието (трансфер на знания от науката към практика) в селскостопанския сектор.
Тази задача се осъществява чрез трансфер на ноу-хау в областта на образователните дейности с пример за добра практика, която ще подобри знанията, уменията и компетенциите на лицата, отговарящи за организирането и осъществяването на образователни услуги в селскостопанския сектор. От 19 до 23 март 2018 година, членовете на консорциума ще имат първа работна среща в Земеделски институт – Стара Загора. В рамките на срещата е предвидено посещение на ферми, които са под селекционен контрол на Асоциацията за развъждането на Черношарената порода град Добрич.
На 22.03.2018 в конферентната зала на хотел Армира (Старозагорски минерални бани) ще се проведе семинар, на който участниците в проект VOTRIS ще могат да се запознаят с новостите в управлението на животновъдни ферми. Лектор ще бъде доктор Абеле Кюйпърс, а темата „Иновации в млечното фермерство“.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ: НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ЖИВОТНОВЪДНА ПРОДУКЦИЯ –КРАКОВ, ПОЛША;АГРО МЕНИДЖМЪНТ ИНСТРУМЕНТИ WUR – ВАГЕНИНГЕН, ХОЛАНДИЯ;ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ – УХРИНЕВЕЦ, ЧЕХИЯ; УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЗДРАВНИ НАУКИ – КАУНАС, ЛИТВА;ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ.

Проектът е предназначен за административния персонал, изследователите, учените и надзорните органи, които отговарят за създаването и прилагането на професионално обучение за фермерите, животновъдите и земеделските консултанти. Бенефициентите по проекта са тези, които отговарят за създаването на политики за обучение, учебни планове, набиране на средства, реализиране на обучения и търсене на нови методи на обучение.
В резултат на проекта бенефициентите ще укрепят своята квалификация и ще обогатят международното си сътрудничество в рамките на изградената мрежа, чрез институционални и лични контакти.

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР