Конкурентоспособност на малки и средни стопанства при изпълнение на проекти

0

03 април 2018 г. (вторник)
Място на провеждане:
гр. Варна, Икономически университет – Варна,
бул. „Княз Борис I-ви“ № 77, зала №116

9:00 – 9:15 Регистрация на участниците
9:15 – 10:45 Особености на управлението на малките и средните стопанства (МСС) и характеристики на тяхната конкурентоспособност
Лектор: доц. д-р Мария Станимирова, Икономически университет – Варна, катедра „Аграрна икономика“
10:45 – 12:15 Показатели за анализ и оценка на конкурентоспособността на МСС при управление на проекти
Лектор: доц. д-р Мария Станимирова, Икономически университет – Варна
12:15 – 12:30 Кафе – пауза
12:30- 13:00 Възможности за подпомагане на стопаните по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020г
Лектори: Експерти от ТОО – Варна към НССЗ
13:00 – 13:30 Дискусия

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР