Ще излязат ли и тракторите

0
На 26 март 2018 г. (понеделник) НАЗ свиква спешно заседание на Управителния съвет за обсъждане на предприемане на действия относно Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с вх. № 854-01-16, внесен в Народното събрание.

Законопроектът беше внесен в Народното събрание на 7 март от 32 народни представители от всички парламентарни групи.
На 15 март земеделската общност прие Обща декларация, подписана от 29 организации, в която излага възраженията си срещу противоречивите разпоредби, засягащи земеделските производители.
На 22 март Законопроектът беше обсъден и приет на първо гласуване от Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата на Народното събрание, и това доведе до  възникване на напрежение при земеделските производители. Какво ще се случва ще разберем след провеждането на заседанието на УС на НАЗ.

източник НАЗ

ОСТАВИ КОМЕНТАР