Маркиране на телета – не е безопасно

0

Дори и най-тихите крави, могат да бъдат възбудени и агресивни след отелване. Именно през този период  произшествията в животновъдните ферми не са рядкост. Това е един от най-рисковите периоди, като поведението на кравата потенциално се променя, от тихо до агресивно без предупреждение. Това не е изненадващо, като се има предвид, че естественият инстинкт на кравата е, да  пази телето и това включва промени в нормалното управление на фермата.
Това включва и маркирането на телетата. Не са рядкост случайте на нападение на гледача, който маркира телето. В тази връзка има и много смъртни случаи. Особено трябва да се внимава при работа с животни от месодайни породи.

Отстранете кравата – телето никога не трябва да бъде маркирано, докато кравата не бъде преместена в отделна зона или  клетка и да бъде вързана. Това трябва задължително да стане. Без значение дали си мислим, че кравата е кротка.

Обикновеното след маркирането,  телето може да бъде достатъчно възбудено, за да притесни кравата. Трябва да има и съоръжение да се ограничи движението на телето, за да се предотврати нараняване при гонене или фиксирането му.

Маркирането на телетата трябва да се извърши възможно най-скоро след раждането.

Поставяне на марката. Независимо от типа на марките, правилата са едни и същи при поставяне. Марките трябва да се поставят в чиста среда – хигиенизирано помещение или клетка. След като телето е фиксирано, сложете марката в маркировачните клещи.
Маркирайте  приблизително по средата на височината на ухото на телето (между хрущяла) и около средата на две трети от върха на ухото. Женската или бутонната част на марката трябва винаги да се поставя от вътрешната страна на ухото –  това  да с е   научи  наизуст.

Регистрация– в двудневен срок след раждането на телето, писмено трябва да се извести за събитието ветеринарния лекар, с които имате договор, за обслужване на фермата, в седемдневен срок, трябва да се сложи марката, и съответно доктора да внесе информацията в системата на БАБХ.
На 20 тия ден след раждането, ако сте направили това, може от официалния ветеринарен лекар да извадите паспорт на новороденото теле.

Говедовъд.ЕЮ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here