Маркиране на телета – не е безопасно

0

Дори и най-тихите крави, могат да бъдат възбудени и агресивни след отелване. Именно през този период  произшествията в животновъдните ферми не са рядкост. Това е един от най-рисковите периоди, като поведението на кравата потенциално се променя, от тихо до агресивно без предупреждение. Това не е изненадващо, като се има предвид, че естественият инстинкт на кравата е, да  пази телето и това включва промени в нормалното управление на фермата.
Това включва и маркирането на телетата. Не са рядкост случайте на нападение на гледача, който маркира телето. В тази връзка има и много смъртни случаи. Особено трябва да се внимава при работа с животни от месодайни породи.

Отстранете кравата – телето никога не трябва да бъде маркирано, докато кравата не бъде преместена в отделна зона или  клетка и да бъде вързана. Това трябва задължително да стане. Без значение дали си мислим, че кравата е кротка.

Обикновеното след маркирането,  телето може да бъде достатъчно възбудено, за да притесни кравата. Трябва да има и съоръжение да се ограничи движението на телето, за да се предотврати нараняване при гонене или фиксирането му.

Маркирането на телетата трябва да се извърши възможно най-скоро след раждането.

Поставяне на марката. Независимо от типа на марките, правилата са едни и същи при поставяне. Марките трябва да се поставят в чиста среда – хигиенизирано помещение или клетка. След като телето е фиксирано, сложете марката в маркировачните клещи.
Маркирайте  приблизително по средата на височината на ухото на телето (между хрущяла) и около средата на две трети от върха на ухото. Женската или бутонната част на марката трябва винаги да се поставя от вътрешната страна на ухото –  това  да с е   научи  наизуст.

Регистрация– в двудневен срок след раждането на телето, писмено трябва да се извести за събитието ветеринарния лекар, с които имате договор, за обслужване на фермата, в седемдневен срок, трябва да се сложи марката, и съответно доктора да внесе информацията в системата на БАБХ.
На 20 тия ден след раждането, ако сте направили това, може от официалния ветеринарен лекар да извадите паспорт на новороденото теле.

Говедовъд.ЕЮ

ОСТАВИ КОМЕНТАР