Топ материал: Генотипирани ембриони

0

Представяме ви, нещо, което правят хората, а ние засега дори и не си говорим за него.
Докато румънците получиха първото теле от ембриотрансвер  /в новото време/,  докато водещите страни, се довериха на геномната оценка, докато много страни, събират база данни от ДНК анализа, ние все още се чудим, кой път да хванем, и за какво да използваме лабораторията.
Материалът ни е предоставен от г-н Тодор Арбов, на който, нашия сайт дължи много, за това, че ни вдъхна кураж, помага ни с предоставяне на актуална информация, гледа в бъдещето, и се мъчи да помогне на нашата селекция.
По отношение  селекция, използвайки геномното тестване на женските животни /предложението е направено от г-н Арбов/, вярващите в неговия успех, засега сме трима. И то трябва да стане, ако искаме, да увеличим производителността на нашите крави, и съответно се подобри икономиката на фермите.
Говедовъд.ею

Генотипирани ембриони – нови възможности за селекция

Технология, която до скоро се използваше само в научноизследователските лаборатории, навлиза бързо в практиката за производство на ембриони.
Достатъчни са само няколко клетки от ембриона, за да се получи информация не само за неговия пол, но и за целия генотип на бъдещото животно, включително и наличието на нежелани рецесивни гени. Селекционерите вече ще могат да разполгарат с предварителна информация дали даден ембрион е подходящ за тяхната развъдна програма и селекционни цели.
Процесът, който се използва при генотипирането, се нарича геномна амплификация, което в същност представлява мултиплициране на ДНК за получаване на достъчно количество, необходимо за определяне на геномния профил. Процесът започва с минимални количество клетъчен материал за да се сведе до минимум риска за увреждане на ембриона.
Идеята за практическото приложение на този процес е на Мат Бартен, който е израснал на ферма в Канзас и е завършил зоотехника в университата Форт Хейс, Канзас.

 

“Много хора ми казваха, че това не може да стане, преди да се срещна с екипа наGene Seek. Те харесаха идеята и започнаха работа по практическото и осъществяване.”
През 2015 година Мат успява да получи достъчно чиста ДНК проба от ембрион, за да е възможно нейното амплифициране. След това регистрира компанията Embruon, като началото й води от съвместната работа на Мат с д-р Джон Хеслер, специалист в областта на репродуктивните технологии от Vetoquinol USA.
Интересът на Мат към получаването на пълен геномен профил на ембриони започва като предизвикателство и се превръща в увлечение. Той най-напред започва да се занимава с ултразвукова диагностика на пола на плода при бременни крави, след това преминава към ембриотрансфер и така постепенно стига до идеята за генотипиране на ембриони. Мат подчертава, че успеха на Embruon зависи от сътрудничеството му с други професионалисти, като например собственикът на Sun Valley Embryo Transfer др. Глен Ингеланд. Процесът, който те прилагат, се базира на технология, изпозвана при инвитро оплождане в хуманната медицина. След това изпращат пробите в лабораторията GeneSeekна Neogen. След две седмици получават обратно геномните данни на тестираните ембриони. Мат се надява, че развъдните организации ще включат информацията за гено типираните ембриони в своите бази данни. Първата организация, проявила интерес за това, е Ангус асоциацията на САЩ и вече е включла такива ембриони в базата си данни.
Гономната оценка на животните навлиза бързо в тази порода. Според Дан Мозер, президентна Angus Genetics Inc., 30% от регистрираните животни вече са геномно оценени.
Процесът на гено типиране на ембриони все още не е перфектен. Ембрионите, подложени на биопсия за извличане на ДНК, засега са с 10% по-малък шанс за бременност отколкото нетретираните. Позитивният ефект обаче е огромен, тъй като рязко се съкръщава броя на необходимите реципиенти поради предварително бракуване на ембриони с ниска селекционна стойност на желания пол. Важно е да се отбележи, че биопсията не е възможна при всички ембриони. На биопсия за сега се подлагат само първокачествените ембриони. Качеството зависи от много фактори и се определя по различия в размера на клетките, формата или цвета, структурата на флуида между клетъчните стени и т.н.

За сега цената общо за биопсията и генотипирането на един ембрион е $150.

За Говедовъд.ею – Тодор Абров, Канада

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here