Ликвидират Вирусната диария /BVD/ в Ирландия.

0

Заболяването Вирусна диария по говедата, си е много сериозно заболяване. Разпространява се бързо, смъртността е висока, и ликвидирането му може да стане само при голяма организация.
Ние сякаш свикнахме с тази болест, знаем, че си я имаме, някой вземат мерки, други не. Някой дават умрелите телета на кучетата, други ги загробват. В следствие на това, няма достатъчно разплоден материал, няма откъде да си купиш една юница, трудно се разширява стадото. При всички случаи имаме Програма за борба с Вирусната диария, може би има и мероприятия в тази връзка.
В Европейските държави също го има това заболяване, дори в по-големи размери отколкото при нас. Поради това, държавите от ЕС реализират програми за ликвидирането на заболяването
.

Какво правят ирландците.

Подкрепата, с която разполагат земеделските производители за 2018 г. за ликвидиране на вирусната диария по говедата (BVD), ще е същата, каквато е била през 2017 г. Размерът на плащанията за земеделските производители, които отстраняват постоянно заразените телета по-рано от стадата, ще остане същият, като ставката, платена през 2017 г., потвърждава министърът на земеделието Майкъл Крейд. За отстранено заразено теле, фермера ще получи следното обезщетение:

Млечни породи

  € 150, ако женските телета от млечни породи и млечни кръстоски се отстранят в рамките на 21 дни (три седмици) от първия положителен или неопределен тест относно заболяването.

  € 35, ако женските телета от млечни породи и млечни кръстоски се отстранят между 22 и 35 ден (четвърта и пета седмица) от първия положителен или неопределен тест.

  € 30 за ликвидиране на мъжки телетата през кланицата  в рамките на 21 дни след първото положителен или неопределен тест.

Месодайни породи

  € 185, ако телето бъде отстранено в рамките на 21 дни (три седмици) от първия положителен или неопределен тест.

  € 60, ако телето бъде отстранено между  22 и 35 ден (четвърта и пета седмица) на първия положителен или неубедителен тест.

Ликвидиране на BVD

Министър Крейд заяви, че е много доволен от напредъка, постигнат в ликвидирането на BVD през 2017 г. Министърът отбеляза, че земеделските стопани са постигнали значителни икономии – надхвърляйки 70 млн. евро само през 2017 г., освен това, смъртността е намаляла драстично за периода от 2013г, когато е стартирала програмата..

Ограничения за стадото През 2018 г. системата за автоматично ограничаване ще продължи да се прилага- пет седмици след датата на първоначалното положително или неопределено изпитване.  Ще  се приложи  „затваряне” на стадото, но ще се осигурява прозорец за провеждане на повторно тестване на животни, ако това е необходимо. Програмата ще  продължи да финансира вземането  на кръвните  проби от частни ветеринарни  лекари.

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here