Честито за дребните фермери. Оправиха ги

11

Независимо от многото депешите от Брюксел, че следващия период на ОСП ще бъде „посветен” на малките ферми, до момента няма нищо на „масата”, реално как ще се подпомогнат тази група фермери.
У нас нещата май са още по-зле, защото в дебата участват най-вече големите организации, обединяващи и големите фермери. Въпросът е дали до началото на новия период, ще се играе на „сляпа баба”, или ще се реши нещо, или както винаги, малките ще бъдат окъпани, и оставени на попътния вятър. Надеждата обаче идва от последното изказване на комисаря Фил Хоган. В чест на истината той не пропуска в своите публични изяви да казва, че новата програма, ще е в помощ най-вече на дребните фермери. В тази връзка, най-вече дребните фермери у нас, трябва да изискват веднага анализ, с който да се определи, кои са дребните ферми, кои са средните, и кои са големите. Подхвърляния от рода – те са големи, работят с незнайни пари, имат връзки в министерството – просто не вървят.
Анализ веднага, и анализаторите да кажат, каква и под каква форма да е помощта за трите категории ферми. Средните, също трябва да го искат, защото те са най- уязвими, поне така показва статистиката за последните години.
Ако обаче пак имаме „мълчанието на агнетата”, след това, колкото и да се оплакват и да пишат по форумите – “смърт, ще ги обесим, ще ги изхвърлим” – ще си останат с празни шепи.
Говедовъд.ею

Хоган: Защита на дребните фермери, като основен приоритет в преговорите за бюджет на ЕС

Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган (на 20 април) заяви, че неговият основен приоритет в текущите преговори за бюджета на ЕС е “да защитава малките и средните земеделски производители, които остават гръбнака на европейското производство на храни и селските общности. Общата селскостопанска политика (ОСП) е европейска история на успеха и считам, че тя представлява отлична програма за нашите граждани, гарантирайки им най-доброто качество и безопасност на храните в света и поддържането на нашите селски райони устойчиви и привлекателни.”

Но той предупреди, че “предизвикателството в защита на ОСП е безпрецедентно този път.”Брексит разпенва дупка от 12 милиарда евро в общия европейски бюджет, а другите приоритети като сигурността, миграцията и отбраната са се увеличили през последните години.Следователно в много случаи ОСП се разглежда като очевидна цел за съкращения. Държавите-членки имат възможността да компенсират недостига на Брексит, като допринесат с по-висок процент от брутния национален индекс. Настоящата точка е силно насочена към министрите на държавните и селскостопанските министри в ЕС и аз също предлагам силна защита на ОСП и стойността за парите, които предоставя. Но трябва да сме реалисти: при липсата  на повече пари от държавите-членки, ще има съкращение в бюджета на ОСП. Работата, която виждам, е да изградим възможно най-силната коалиция, за да се противопоставим на най-лошото от тези съкращения. Да постигнем най-добрия резултат в един труден сценарий.

Справедливост и справедливост за земеделските производители

“Долната линия е, че доходите на земеделските производители трябва да продължат да бъдат подкрепяни – особено нашите малки и средни земеделски производители. Това е ролята и задължението на ОСП, както е посочено в учредителните договори на ЕС, и ако очакваме земеделските стопани да имат по-голям принос във връзка с предизвикателствата, свързани с климата и други обществени цели, те трябва да бъдат възнаградени за тази работа.За мен това е справедливост и справедливост за нашите земеделци, които осигуряват на нашите граждани толкова много обществени блага.

Източник ЕП

 

11 КОМЕНТАРИ

 1. “У нас нещата май са още по-зле, защото в дебата участват най-вече големите организации, обединяващи и големите фермери. Въпросът е дали до началото на новия период, ще се играе на „сляпа баба”, или ще се реши нещо, или както винаги, малките ще бъдат окъпани, и оставени на попътния вятър.”

 2. според мен работа на държавата е да урегулира “пазара” на субсидии. А не баба Пена и дядо незнам си кой си да се сдружават, за да имат малко по-високи изкупни цени на млякото от двете си кравички. Това с клиентските и пациентските организации се смята за напредничаво и демократично, но работи само с пари. И парите идват от… някъде. И тези идващи пари от някъде, яхват тези организацийки и те стават “големи” и отново баба Пена и дядо незнам си кой си с двете си кравички нямат законен защитник и представител.

 3. Безсмислено е да се насърчават дребните производители да се организират и кооперират. Те затова са дребни – защото не са организирани и коооперирани. не ги виждам как единият от тези дребни производители ще спре да си дои кравите и ще тръгне за София да “оправя нещата”

 4. На тях (дребните производители) трябва да се даде ясен метод за получаване на адекватна субсидия. Например при издадено толкова мляко – толкова лева пряка субсидия без допълнителни отчети – само документа/документите от предаденото мляко.

  • vaylo Kolev, ние не говорим за това. Говорим за коопериране, при което производителите са собственици на преработвателните предприятия и търговските организации. Така е по целия сват. Така се скъсяват пазарните вериги и печелят всичка. А сега изкупвач но мляко – преработвател – дистрибутор – търговец на дребно и всички се надпреварват да вземат стойността произведена от малкия производител.

 5. Трябва ясно разграничение между малки, средни и големи кооперации. Така както има разграничение между малки, средни и големи предприятия. И трябва да си има субсидийна ниша за свободните дребни производители. Няма как някой дребен екопроизводител на зеленчуци със своите 5 деката земя да се кооперира някъде с някого. На него също му трябват свежи пари и равно начало на пазара. Ако има отделна субсидия за такива производители, ще има бързо увеличение на хората, желаещи да работят за себе си на село. С времето тези субсидии трябва обаче да отпаднат за всички. Пазарът в един момент трябва да стане свободен. Ама наистина свободен – да няма два лева домати на пазара и един лев субсидия. Направо доматите да са три лева. Но това последното ще е в далечното бъдеще.

 6. НЕ СИ ЧЕЛ МОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАЛИ?!
  1.1.5. СПЕЦИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА НАЧИНАЕЩИТЕ ФЕРМЕРИ.
  1.1.5.1. ОБЩОДОСТЪПНОСТ НА МЯРКА 6,1 МЛАД ФЕРМЕР ОТ ПРСР
  Всички желаещи трябва да имат възможност да получат подпомагане по тази мярка. При необходимост бюджета на мярката трябва да бъде подкрепен с пари на българската държава. При финансирането на начинаещите фермери, трябва да се има предвид, че голяма част от тях ще се откажат и ще фалират. Трябва да се внимава вместо фермери да не се създадат вечни длъжници. Първоначално трябва да им се дава малка безвъзмездна помощ за стартиране, а в последствие, при доказана земеделска дейност, помощта да нараства.
  1.1.5.2. ОЗЕМЛЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ
  Всички начинаещи фермери трябва да имат осигурена възможност да наемат земя в размери необходими за дейността им.
  Никога не трябва да забравяме, че първостепенната мотивация е
  ГАРАНТИРАНО ИЗКУПУВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВИ ЦЕНИ!
  1.1.5.3. ОЗЕМЛЯВАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ
  Всички животновъди трябва да имат гарантирана възможност да наемат земя за пасища и производство на зърно и груби фуражи, необходими за изхранването на животните им. Държавата трябва да подпомага животновъдите да се кооперират за производство на комбинирани и груби фуражи.
  1.1.5.4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЖИЛИЩА ЗА НАЧИНАЕЩИТЕ ФЕРМЕРИ
  На 9 ноември предложих нов стимул, който, според мен, би привлякъл много млади хора да се върнат на село, а би имал сравнително ниска цена! „Основната идея е освен средства за производство – земя, животни и пр., държавата да дава и жилища. Държавата да създаде един фонд, чрез който да закупува къщи. В последствие да осигурява заем за ремонт на сключилите договор, да живеят 10 (?) години в съответното населено място. Първо трябва да се изберат села, в които има условия за възстановяване на ифраструктура, детска градина, училище, читалище, кръчма 🙂 … и за земеделие разбира се. Може да се правят и проекти за използване на европейски пари (не плачете 🙂 ) по програмата за развитие на селските райони. В тези селища ще се формират нещо като центрове, около които постепенно ще се закупуват къщи и в околните села.
  Трябва да изучим опита на Програмата Странжа-Сакар най-вече, за да не повтаряме нейните грешки.
  Освен това къщите ще се запазят в патримониума на българската държава и няма да се продадат на ислямски заселници.
  1.1.6. ПРОМЯНА НА „НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания”
  Всеки, който е отглеждал дори едно млекодайно животно повече от 2 години, трябва да бъде анкетиран и ако желае да отглежда такива животни, да бъде поставен под селекционен контрол и да му бъде направен Развъден план за достигане на “заветните” 10 животни. А през това време следва да си получава субсидиите (компенсации) както всички останали. Точно тези хора са “материалът” за развитието на малките, семейни, млечни ферми. И СПИРАНЕ НА ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА!
  1.1.7. ПРОМЯНА НА „НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД”
  Всеки млекопроизводител, трябва да има право чрез Млекомат с редовни документи да продаде толкова мляко, колкото може. Ако количеството мляко е основание за получаване на субсидии, то е добре да свържем млекоматите с МЗХГ, както е с бензиностанциите. Но може да се използва и фискалната памет на касовите им апарати, като директните доставки трябва веднага да се освободят от ДДС.
  1.1.8. ПРОМАНА НА „НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ”
  1.1.9. НОВ ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ

 7. ТАКА ЧЕ КООПЕРИРАНЕТО И ПОДПОМАГАНЕТО НА МАЛКИТЕ ФЕРМЕРИ СА РАЗЛИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

 8. Г-н Михаил Михайлов.Изкажете ваше мнение кое е дребно,кое средно и кое е едро животновъдство?

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here