Фермери против правилата

0

Скоро публикувахме материала

Фермери илюзионисти

Продължаваме да ви запознаваме  какви са хитрините, които  прилагат европейските фермери, за да не изпълняват правилата, и съответно своите задължения.

 В края на м. април в Холандия е хванат земеделски производител, който само на „хартия” извозва прясната свинска тор до хранилището, където тя трябва да престой. Това вероятно се е случило, като са изготвени  “фиктивни” известия за товарене и разтоварване до място, където оборската тор трябва да отлежава. На практика, торта е била изхвърлена директно на полето, без да мине необходимата обработка. Непреработеният оборски тор, има високо съдържание на фосфати. Земеделският стопанин има интерес към тор с високо съдържание на фосфати. Именно, чрез  административните операции, торта с високо съдържание на фосфати, ще трябва да  стане  до  тор с ниско фосфатно съдържание, и чак тогава да се използва.  Шофьорът на транспорта е арестуван, и танкерът е конфискуван. Чака се присъдата.

За другият голям фокус на годината вече писахме. Става дума за голямото близнене на кравите в Холандия. От януари 2018 г. е в сила квота за фосфати, която ограничава броя на кравите в много ферми. През януари, в базата данни, са забелязани интересни неща. Няколко хиляди стопани на млекодайни крави са изготвили фалшиви доклади, за да получат предимства при регулиране на фосфатите. Базата данни при кравите изчислява бременните говеда само като 0,5 животински единици, и едва от деня на отелване като 1 животинска единица. С други думи, можеш да пишеш телетата на юниците на кравите, а те си остават юници. Незнаем дали този съвет е даден на холандците от наши фермери, но е добре и законно измислено.
Властите са забелязали измамата, защото през 2017 г. се съобщава за необичаен брой близнаци. Средно, те са от 3 до 5%. Около 2 000 компании обаче са съобщили за повече от 10%  близнене и около 5 700  фирми 5 до 10%. Отговора на властите е светкавичен. Около 2100 млечни ферми бяха затворени, и не им се разрешаваше да внасят или изнасят живи животни.
След по-нататъшно разследване и случайно вземане на проби се оказа, че относително малко, а именно около 150 производители на мляко, съзнателно са извършили тази измама. От тези ферми, могат да се изнасят само телета роени тази година. Родените през 2017 г подлежат на разследване.
На останалите фермери, от министерството вече са им поднесли извинения.
Ако обаче измамата е направена и с ДНК анализа, това означава, че холандските фермери са по-големи факири от нашите.

Източник: NVWA

ОСТАВИ КОМЕНТАР