1 част: – Основни външни фактори влияещи на репродукцията

1

Ще ви представим в 3 части, една от най-интересните презентации, отнасяща се за основните външни фактори, които влияят върху репродукцията на животните, развитието на фермата и човешкият фактор, изнесена на  семинарите  на HL-TopMix проведени в Пловдив и Шумен. 
Говедовъд.ею

Преди да преминем към същността на темата за факторите влияещи върху репродукцията, бихме искали да ви споделим една мисъл на китайски мислител и философ Конфуций: „Човекът е човек, когато е закусил, а кравата е крава, когато дава мляко.” Последното за кравата не е твърдение на Конфуций, но така мислят една голяма част от фермерите. Ние няма да се съгласим напълно с това твърдение и ще добавим: „Но, за да дава мляко, кравата първо трябва да роди!”

Колеги, избрахме темата за управлението на външните фактори влияещи на репродукцията не случайно. Менажирането на репродукцията от ключово значение за рентабилността на целия ви бизнес. Репродукцията има за цел постигне на оптимална производителност на кравите, което означава всяка година да бъде получено по едно здраво теле, раждането да протече безпроблемно и по възможност в оптималния момент.

Нека започнем с първият и според нас един от най-важните фактори в тази насока: Здравословното състояние на животните.

 1.Здрави животни

Безспорно, когато едно животно е болно, то не може да бъде източник на приходи. Някой ще кажат, че лекуването на това животно е чиста загуба. Усилията във фермата трябва да бъдат насочени главно към превенцията и профилактиката или иначе казано да осигурите БиоСигурност в стопанството. БиоСигурността е система за превенция, съдържаща набор от мерки във фермата, които имат за цел да предпазят стопанството от навлизането и разпространението на болести и вредители. БиоСигурността е отговорност на всеки, който посещава или работи във вашата собственост. Тя е от изключителна важност за устойчивото развитие на стопанството, защото всяка нова болест се отразява на бизнеса чрез увеличаване на разходите (за ветеринарна намеса, медикаменти, мониторинг, допълнително третиране с химически продукти и труд), намалена производителност (при добив или качество), или най-лошото – може да доведе до загуба на пазари. Ранното откриване и незабавното докладване за вредителите или болестта увеличава шансовете за навременна реакция и ефикасно ликвидиране на проблема. БиоСигурността е система за управление на фермата – тя предоставя систематизиране на работните процеси, правилно разпределение на площите на стопанството и създаване на ефикасен мониторинг. Идентифицирането и набелязването на критични точки във фермата, които могат да бъдат ключови в опазването на хигиената на площите и сградите, помага за по-ефективния контрол и спазването на работна дисциплина от страна на служителите.

Как да изготвите план за Биосигурност във фермите, можете да научите от търговските консултанти на HL-TopMix.

Що се отнася до лечението и профилактиката на животните, е желателно да се осъществяват от ветеринарен лекар. За да има той успеваемост в своята дейност, е необходимо своевременно и точно поставяне на диагнозата. В тази връзка, безценна помощ трябва да оказват фермерите и собствениците на животните, чрез коректното представяне на данните относно историята на заболяването. Събирайте коректна информация от гледачите и  бъдете сигурни, че тя е достигнала до ветеринарния лекар.

Друг важен момент са лекарствените средства! Те трябва да са ефикасни и качествени. Обикновено инвестицията за закупуване на по-скъпи препарати не е гаранция за успешно лечение. Необходимо е строго да се спазва определения от ветеринарния лекар лечебен курс, без никакви замяна на препаратите. Тук бихме искали да ви дадем още една препоръка: препарати с изтекъл срок на годност трябва да бъдат изхвърляни! Често се случва да пазим лекарствените средства след изтичане на срока им на годност. Но имайте предвид, че след този срок, те стават неефикасни. Даването на лекарствено средство с изтекъл срок на годност може да влоши ситуацията. Ще доведе до ненавременно лечение на животното и съответно допълнителни разходи за последващото лечение.

  1. ПЕРСОНАЛЪТ

Другият много важен момент в една ферма, независимо от големината й е субективния фактор или т. нар. персонал. Качество на труда на заетите при отглеждане и обслужване на животните, често се оказва най-големия „препъни камък”, определящ рентабилността на стопанството.

Известно е, че трудът в една животновъдна ферма е изключително непривлекателен. Поради тази причина е и големия отлив от този сектор. И дори при голяма безработицата, малко са тези, които тепърва биха започнали работа във ферма. От друга страна, тези, които са свободни да започнат като служители във фермите не са подготвени и обучени. Тук идва нашата/вашата най-важна роля. След като веднъж сте наели служител – обучавайте го. Добре обученият персонал може да се справи с непредвидени ситуации, които ще ви спестят много усилия и време. А времето е пари! Затова инвестирайте в персоналът си. Не е нужно да ги изпращате на специални обучения. По-квалифицираният персонал във фермата – ветеринарният лекар, зооинженерът, а защо не и вие – могат да отделят по един час на седмица за допълнително обучение на персонала.

А когато забележите добрите промени в персонала – отбелязвайте ги. Това ще ги насърчи и мотивира. Силната мотивация ще подобри качеството на работата им. Вие най-добре познавате хората, които работят за вас и знаете какво още би ги насърчило. Не говорим само за заплащането. Естествено, че заплащането е важен фактор, но той не е единственият, който влияе върху ефективността. За допълнителната мотивация за вашия персонал от голямо значение са оценката за положените усилия, добрата организация на работата във фермата и социалните придобивки (като работно облекло, мобилен телефон и т.н.). Накарайте ги да осъзнаят полезността на своите усилия. Обратната връзка към персонала е критично важна.
Ще ви дадем един модернистичен, но много полезен съвет за работата с персоналът във вашата ферма:
Правете си нарочени срещи – регулярни срещи, за които специално сте отделили време, за да обсъдите с всички от вашия персонал как се движи работата във фермата. Ще се учудите както действие имат подобни разговори за екипната и ефективна работа. Ще чуете много неща, които в лични разговори не са ви казани. Регулярните срещи с всички от персонала ще ви помогнат да придобиете цялостна картина за ситуацията във фермата.
При такива „оперативки” (е модерния израз) спазвайте едно правило:

Не налагайте мнението си на всяка цена. Общувайте така, че персоналът ви да знае, че крайното решение е ваше, но тяхното мнение не е без значение за вашите решения.

В силно конкурентната среда, която очаква да се установи у нас в близкото бъдеще персоналът ще играе все по-голяма роля за развитието на всяка фирма.

Автор: Екипът на HL-TopMix

Свързани статии:

2 част: – Основни външни фактори влияещи на репродукцията                       3.СТРЕСЪТ;  – 4.СВЕТЛИНАТА

3 част: – Основни външни фактори влияещи на репродукцията                      5.КЛИМАТЪТ

 

1 КОМЕНТАР

  1. ДРУГАРЮ ТО ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР ДА ГИ Обучава ако е собственик на фермата. ВЛЕЗ В ЧАС

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here