Русия може да въведе “светофарна” система за етикетиране на храни

0

Компетентните органи на Русия обсъждат въвеждането на нова “светофарна” национална система за етикетиране на храни.

При т.нар. „светофарно“ етикетиране, храната ще се маркира в червено, жълто или зелено, в зависимост от въздействието, което може да има върху здравето на потребителите. Етикетирането на първо време ще бъде доброволно, но въпреки това съществуват опасения, че това етикетиране може да причини някои проблеми при производителите на месо.

Червения цвят върху опаковката ще означава, че продуктът е потенциално вреден при консумация, зеления цвят ще показва, че тази храна е полезна, а жълтият цвят ще означава, че въздействието на продукта е смесено.

Например, според Министерството на здравеопазването на Русия, охладеното и замразено месо ще бъдат включени в зелената категория храни, което означава, че консумацията им се препоръчва за потребителите в определени количества.

Класификацията все още се обсъжда, но основно се смята, че всички видове необработено месо, включително свинско и говеждо месо, трябва да бъдат поставени в „зелената зона“.

В същото време е напълно възможно някои обработени меса, готови за готвене продукти и колбаси да попаднат в жълтите или червени категории. Това ще зависи от концентрациите на сол, транс-мазнини, изкуствени оцветяващи агенти и консерванти в продуктите.

Проучването, проведено от Центъра за изследване на общественото мнение показа, че близо 82% от руските граждани са подкрепили въвеждането на новата система за етикетиране. Общо 77% от потребителите са заявили, че са готови да вземат предвид цвета на етикета, когато избират какъв продукт да купят.

От Националната асоциация на месото в Русия се изказват опасения за отрицателното въздействие на това етикетиране върху месопреработвателната индустрия. Според асоциацията, в руската, татарската, украинската и кавказката национална кухня има много продукти, които според здравното министерство биха били потенциално вредни за здравето на хората. Въздействието на някои храни върху здравето обаче винаги е относително и зависи от консумираните количества. Например, свинската мас не би била вредна, ако не се консумира три пъти дневно.

Представители на руското правителство са заявили, че в бъдеще „светофарното“ етикетиране може да стане задължително за всички компании. Според асоциацията обаче, последствията за руската месопреработвателна индустрия, включително за експортния и потенциал, могат да бъдат “предимно отрицателни”.

Има опасения, че задължителното “светофарно”  обозначаване ще се превърне в огромна пречка за насърчаването на износа на селскостопанските продукти и храни на пазарите в чужбина. Междувременно президентът Путин е апелирал да се увеличи износа, като стойността му от сегашните 21 милиарда да достигне до 45 милиарда долара до 2024 година.

Освен това задължителното етикетиране на храните може да постави още една тежест върху производителите, тъй като те ще трябва да изразходват повече финансов ресурс за опаковането и етикетирането на произвежданите продукти.

Не е ясно обаче какви въздействия би могло да има новото етикетиране върху вътрешното търсене на колбаси и на различни преработени меса. Основните производители на месо в Русия досега са се въздържали от коментар по този въпрос, включително дали ще бъдат готови да започнат да етикетират своите продукти.

Усъвършенстваната система за етикетиране на хранителния състав с цветово кодиране в Европейския съюз:

Това „светофарно“ етикетиране е на същия принцип, както и въвеждането на Усъвършенстваната система за етикетиране на хранителния състав с цветово кодиране (ENL) на територията на Европейския съюз. ENL е доброволна инициатива на някои мултинационални компании за производство на храни и напитки, като идеята е резултатите от прилагането и да подпомогнат Европейската комисия да въведе хармонизирано етикетиране на хранителния състав върху опаковките. Цветните етикети  имат за цел да подпомогнат избора на по-здравословни храни чрез предоставяне на опростена, лесна за разбиране и съдържателна информация за хранителния състав на продуктите.

Изготвил:
д-р Аксиния Антонова – главен експерт в дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен център“ при ЦОРХВ
16.5.2018 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here