Отново революция в генетиката

0

Както ви обещахме, ще продължаваме да публикуваме статии, свързани с генетиката. Говорим за близкото бъдеще, но бъдещето трябва да е днес. Не се ли направи веднага нещо, по отношение на генетичната наука в говедовъдството и овцевъдството си оставаме там, откъдето почнахме преди 29 години. Вероятно нашите учени имат разработки в това отношение, и трябва също да влязат в „играта”, ако не, отново 3750 кг от крава и най-висока себестойност на млякото.

Каква ще е следващата генетична „революция”при отглеждането на млечните крави. На този въпрос отговаря компанията Stgenetics.
Усвояването на фуражите е основен икономически фактор при производството на птиче и свинско месо, но не е използван от млечната промишленост, въпреки, че разходите за фураж представляват до 60% от производствените разходи на говедовъдните ферми.
Глобалната компания за генетика на животновъдството STgenetics ® осъзнава, че потенциалното въздействие на конверсията на фуражите, може да има въздействие върху рентабилността на млекопреработвателните предприятия, и устойчивостта на цялата млечна промишленост.
В тази връзка, стартира интензивен изследователски проект, за разработване на директен индекс на конверсия на фуражи, който може да бъде надеждно използван от млекопроизводителите фермери. Компанията инвестира значителни финансови и човешки ресурси за идентифициране на говеда, които оптимизират растежа и производството на мляко с най-малко фуражи.
След повече от пет години изследвания при няколко хиляди крави, се получиха някои неочаквани резултати:
– конверсията на фуражите не е свързана с никаква друга генетична черта, или глобален генетичен индекс, като например Net Merit и GTPI. По-важното е, че проекта е установил индекса EcoFeed ™.
Първият и единствен директен индекс, който се предлага в млечната промишленост, за регистриране на генетични печалби при консумирането на фуражите. Индексът EcoFeed ™ е интегриран подход към генетичния подбор, разработен от STgenetics®, който помага на производителите да създават ново поколение женски животни за разплод. Програмата обхваща екологични, метаболитни и геномни фактори, които влияят върху доходността на млекодайните говеда от раждането им, докато кравата напусне фермата.
През последните години, беше разработен и публикуван непряк индекс на ефективността на фуражите в Съединените щати. Този модел на непряка оценка предполага, че нивото на производство, както и теглото на женските животни, са пряко пропорционални на тяхното потребление на фуражи.
Изследванията на STgenetics ® установяват, че усвояването на фуражите не е свързано с теглото или дори с производството. Досега само използването на бикове с обозначение може да проектират реални и директни генетични ползи за конверсията на фуражи за следващото поколение. Енергийно ефективните животни използват по-малко природни ресурси и са неразделна част от екологосъобразната и устойчива животновъдна операция.
Сред бикове, определени като добре преработващи фуражите са CHARISMATIC, DELTA, RUBICON, DETOUR и MISSOURI . Тези разплодници получават означение EcoFeed ™, тъй като техните дъщери са постигнали превъзходно представяне при преобразуването на всяка единица фураж и получаване по големи производствени резултати отколкото средното. Наследствеността на конверсията на фуражите се оценява на 21%, което дава възможност на производителите на млечни продукти да предвидят значителни генетични ползи за следващото поколение.
Като цяло, биковете, предназначени за EcoFeed ™ се очаква да произведат дъщери, които ще растат и произвеждат на равна нога със своите връстници, като консумират 24 цента по-малко фуражи на ден. За едно стадо от 250 животни това спестяване възлиза на $ 21,900 годишно.
EcoFeed ™ е следващата генетична революция в млечната промишленост и има потенциала да продължи развитието на индустрията, започнало с пробивния процес на сортиране на спермата SexedULTRA ™ на STgenetics и семенната течност с висока серумна функция SexedULTRA 4M ™ . Индексът EcoFeed ™ и SexedULTRA 4M ™ могат да увеличат печалбата на производителите, като увеличат производството си по екологично устойчив начин.
Източник: STgenetics
1.Конверсия- Изменение, промяна (на функции или условия).
2. В банковото дело – промяна в условията на предишен държавен заем (в срока, в лихвите).Конверсията представлява намаляване на лихвения процент, увеличение на срока за погасяване на заемите или намаляване на задълженията на държавата по заемите, т.е. на сумата на държавния дълг
Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here