Млечната проба ще определя естеството на възпалението на вимето

4

Преди да ви запознаем с проекта Zelldix искаме да знаете, че българската  фирма „Милкотроник” – гр. Нова Загора, също работи по отчитане и  вида на бактериите в млякото. Доколкото разбрахме от собственика на фирмата г-н Динко Динев, патента за това вече е получен, и започва внедряване на апарата в практиката. Поздрави за тази наша фирма.
Говедовъд.ею

 Инфекцията на вимето (мастита), е сред най-често срещаното  заболяване на млечната жлеза на кравите по света. Всичко това е съпроводено с  високи икономически загуби. За сега срещаме затруднения, за бързо установяване на естеството на мастита.
Именно това цели и германския проект Zelldix с участието на Foss Analytics от Дания. За да се определи индексът на клетъчната диференциация, се използва нов метод с поточен цитометър: Fossomatic 7 DC (Foss, Дания), машината  ще  анализира до 600 млечни проби на час, по отношение на общия брой клетки, и определя клетъчната диференциация.  Въпреки, че клетъчната диференциация отдавна е описана в  изследователските трудове, възможността за рутинно и внедряване в практиката, все още не е направено. Тази машина ще отчита броя на лимфоцитите, макрофаги и неутрофили.

 Делът на лимфоцитите в общото количество мляко  е стабилен, и е  приблизително 10% от общия брой клетки. Съотношението на макрофаги и неутрофили обаче ни говори  за естеството на възпалението на вимето.
Ако делът на макрофагите е висок, кравата вероятно има хронично възпаление на вимето.
Ако делът на неутрофилите  е висок, кравата вероятно има остра възпаление на вимето.
Когато млекопроизводителят знае дали възпалението на вимето е остро или хронично, той  може да вземе по-добро решение за лечение на възпалението. Острите форми на възпаление на вимето са по-лесни за лечение, отколкото хроничните форми.
Новият аналитичен метод в момента се тества в шест млечни ферми, и  това изпитване ще отнеме около пет месеца. Според  изследователите,  самото  измерване на броя на клетките не трябва да бъде много по-скъпо от сегашния стандарт.
Крайната цел на проекта е да се разработи нов индекс с данни за клетките; така наречения индекс на клетъчна диференциация (ZDI. С помощта на клетъчната диференциация ще се получава информация, която позволява оценка на по-нататъшното развитие на здравето на вимето, т.е. прогнозно изложение. Ако фермерите и мениджърите на стадата знаят как ще се развие здравето на техните животни, това ще бъде истинска добавена стойност.

Говедовъд.ею

4 КОМЕНТАРИ

  1. еЙ тук ни е грешката, като смятаме,че знаем всичко и нашето е най-хубаво-

  2. не съм засегнат. публикуваме за да сте информирани и знаете. По принцип сте прав- какъв животновъд си , като допускаш мастити. Преди няколко месеца, една наша животновъдка изгони работниците си и влезе в канала да дой. След един месец се обажда и казва- имам един кашон с шприцове. Не съм използвала откакто аз си доя кравите, да ги подарим на някои начинаещ фермер.

ОСТАВИ КОМЕНТАР