И в Унгария трансплантация на ембриони

0

Когато се обсъжда дейността на развъдните асоциации в говедовъдството, сякаш за тях най-важния въпрос е бикопроизводството.
Интересното е, че и комисиите, които одобряват програмите им, оставят това в програмите им.
Би трябвало на всички, които  се интересуват от говедовъдство, вече да им е ясно, че бикопроизводството за нас е утопия.
С едно малко отклонение – не и за Българското родопско говедо и отчасти за Монбелярда. При Черношарената порода това е пълен абсурд.
Всъщност, трябва да се разбере, как да си наричаме т.н Черношарена популация. От 2002 г внасяме семенна течност от водещи фирми в Света. По време на присъединителния период, се внесоха много крави от Холщайн, и вносът продължава и досега. Осеменява се само с чистопородни бици, и то отлична селекция от Холщайн.
Как ще произвеждаме бици, като не сме член на нито една Европейска или Световна организация на дадена порода.
В същото време се загърбват неща, които могат да се направят. Пълен пас от страна на асоциациите, за предложението да се използва геномната оценка на женските животни, и съответното управление на стадата. За ембриони пък, и лаф и дума не става. Румънците възстановиха своя ембриоцентър, и вече имат първите телета. Освен това, изнасят и генетичен материал за Китай. В тази връзка публикувахме два материала

Ембриотрансвер и  в България

 Ембриотрансвера се завръща на Балканите

 Унгарците също работят по този въпрос, но вече са и крачка напред. Две години Ветеринарната служба и   факултета по животновъдство към Университета в Капошвар, организират курсове за обучение на специалисти по ембриотрансвер. 
След 70 години на изкуствено осеменяване,  Унгария  се връща повече от 40 години назад  в другия  биотехнологичен  процес, на имплантация на ембриони.
Този метод,  е голяма стъпка напред при избора на женски животни,  с изключителни генетични и външни характеристики. Днес – благодарение на  геномната  развъдна стойност  в ембрионална възраст, може да се знае всичко за плода, при всеки отделен индивид. Университетът в Неби и Университета в Капошвар, работят от години, за да създадат курс за обучение на трансплантатори на ембриони в съответствие с днешните очаквания.
През 2017 г. и 2018 г. са организирани  успешно три курса за обучение по трансплантация на ембриони и 11 души са завършили курса.

Какво обхваща програмата за обучение:  .

 1. Животновъдни и зоотехнически правила за трансплантация на ембриони (8 часа)

– връзката между унгарското животновъдно законодателство и трансплантацията на ембриони;
– регламентът на Общността за животновъдството и трансплантацията на ембриони;
– станция за ембриони;
– акредитация от страна на ЕС на екипа за събиране на ембриони;
– регистриране  на ембриотрансфера в националното законодателство;
– събирането на ембриони, третиране с трипсин;
– идентификация на ембриони  в  технологичния  процес;
– ветеринарни стандарти  в законодателството на ЕС и на националното законодателство;
– внос на ембриони, вътрешни правни норми за внос;

 1. Теория (10 часа):

– зрялост на женските говеда,  размножаване, аспекти на подбора на донорите;
– пригодността на донорите и  приемниците;
– ветеринарно-санитарните условия за събиране на яйцеклетки , ембриони и трансплантация на ембриони;
– отглеждане и хранене на животни донори и реципиенти;
– супервизия, синхронизация;

 1. Практика (70 часа)
  – преглед, манипулации, вземане и транспортиране на ембриони;
  – имплантиране на пресни ембриони;
  – замразяване на ембриони;
  – имплантиране на замразени ембриони;
  – документация;
  – поддръжка, стерилизация на материали, апаратура, лекарства, устройства за еднократна употреба за ембриотрансфер;
  –  правила за здравето, безопасността и предотвратяването на злополуки;

Продължителност на курса: 8 дни, цена 900.000 HUF + ДДС /около 5000лева/
Курсът се провежда в договореното време след подаване на заявлението.
Брой участници: минимум 1, максимум 4 души.
Източник:hetek.hu

Govedovad.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here