Д-р Георги Чобанов:-Чума по дребните преживни животни за първи път на територията на Европейския съюз

6

УВАЖАЕМИ ЖИВОТНОВЪДИ,

На 19.06.2018 г. Националният Диагностичен Научноизследователски ВетеринарноМедицински Институт потвърди положителни резултати за болестта Чума по дребните преживни животни (PPR) в няколко животновъдни обекти в с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол.

Заболяването е констатирано за първи път на територията на страната и на Европейския съюз и пробите са изпратени за допълнително изследване в референтната за чума по дребните преживни животни лаборатория на ЕС – CIRAD, Франция, където на 23.06.2018 г. диагнозата също е потвърдена.

Заболяването не е зооноза – т.е. не е опасно за хората, но е изключително опасно за овцете и козите. Разпространява се бързо, най-вече с транспортиране на животни (включително и крави, имали контакт с болни овце). Наличие на заболяването на определена територия рязко ограничава възможността за търговия с животни, както и с животинска продукция.

С цел ограничаване разпространението на болестта, Българска агенция по безопасност на храните незабавно разпореди предприемане на мерки, част от които са:

 1. Принудително убиване по хуманен начин и обезвреждане на всички дребни преживни животни от засегнатите и контактни животновъдни обекти в с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, при спазване на изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване /ДВ бр. 42 от 23.05.2006 г./;
 2. Извършване на механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за дребни преживни животни, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците в и около животновъдните обекти;
 3. Извършване на епизоотично проучване и проследяване през последните три седмици преди датата на съмнение на движения на дребни преживни животни, продукти получени от тях и странични животински продукти добити от тях, фуража и на транспортните средства, свързани с обектите.
 4. Определяне на:
 • Три /3/ км предпазна зона, около засегнатите обекти, която влиза с. Воден, общ. Болярово;
 • Десет /10/ км наблюдавана зона около с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, в която влизат следните населени места от община Болярово: гр. Болярово, с. Вълчи Извор, с. Горска Поляна, с. Крайново, с. Малко Шарково, с. Ружица, с. Странджа, с. Шарково, с. Ситово, с. Иглика, с. Мамарчево.
 1. В населените места в 3 км Предпазна и 10 км Наблюдавана зона да се извърши:
 • Преброяване и актуализация на данните за дребните преживни животни и животновъдните обекти;
 • Ежеседмични клинични прегледи за чума по дребните преживни животни и други заразни болести във всички обекти за дребните преживни животни, като резултатите от прегледите да се документират;
 • Взeмане на двойни кръвни проби (цяла кръв и серум) от всеки един обект с дребни преживни животни по схема за откриване на 5% разпространение с 95% достоверност и изпращането им за изследване за чума по дребните преживни животни.
 1. В граничните общини Царево, Малко Търново и Средец от област Бургас, Болярово и Елхово от област Ямбол и Тополовград и Свиленград от област Хасково се забранява:
 2. Търговията, придвижването и транспорт на дребни преживни животни с изключение на тези предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит;
 3. Търговията, придвижването и транспорт на едри преживни животни, отглеждани в обекти заедно с дребни преживни животни с изключение на:
 4. тези предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар;
 5. животни от държави членки, преминаващи транзит;
 6. транспортиране на ЕПЖ след получаване на разрешение от Централно управление (ЦУ) на БАБХ
 7. Организиране на пазари и изложби на дребни преживни животни;
 8. В случаите на извършване на транспорт на ДПЖ след разрешение на ОВЛ, транспортните средства подлежат на задължителна дезинфекция преди товарене и след разтоварване на животните.

Заболяването е разпространено в съседна Турция, но на този етап не е ясно как е проникнала заразата на територията на страната.

Чумата по дребните преживни основно се предава при тесен, директен контакт между животните. С цел предотвартяване разпространението й и засягане на нови ферми, освен клинични прегледи и вземане на проби, ще бъдат извършвани проверки за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни на територията на съответните области. При установяване на нерегламентирано придвижване на дребни преживни животни на собствениците (придружителите) на животните ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение, а животните ще бъдат незабавно умъртвени и труповете ще бъдат унищожени при спазване на законовите изисквания.

БАБХ препоръчва фермерите временно да ограничат търговията и транспортиране на животни, както и посещение на чужди ферми. Особено много трябва да се внимава при пътувания (при възможност дори да се избягват) до ферми в южната ни съседка или в други трети страни.

Българската агенция по безопасност на храните ще положи всички усилия за възможно най-бързо справяне с трудната ситуация. За това обаче ще е необходимо и вашето разбиране и съдействие.

Д-р Георги Чобанов
Директор на
ЗХОЖКФ,
БАБХ

6 КОМЕНТАРИ

 1. А оградата-макет не спира ли преживните животни?! Край няма тази история!

 2. при такова хаотично управление на селското стопанство от невежи хора всичко е възможно да се появи

  • не ни четеш внимателно, пич-Принудително убиване по хуманен начин и обезвреждане на всички дребни преживни животни от засегнатите и контактни животновъдни обекти в с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол,

 3. За справка – уикипедия – вируса на чумата по дребните преживни се счита за биологично оръжие!

 4. Пламен Пасков: “Козата е кравата на бедняка”.
  Първо унищожиха тежката артилерия: говедовъдството, сега е ред на дребните преживни.
  Между другото, помниш ли как забраниха серумирането и ваксинирането на животните, щото не било по евро-станадрти, и щели да бъдат после серо-позитивни при изследванията?
  Ей го на резултата:
  убиваме животните – лишаваме от поминък стопаните – обезлюдяват се населените места – земята поевтинява – България се обезлюдява, а земята се изкупува на безценица от тези, които са си запазили монетарния суверенитет.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here